Indkaldelse til ekstraordinært årsmøde og supplerende opstillingsmøde for Faxe og Stevns

nyhedsbrev

#1

Kære medlemmer i Faxe og Stevns

:green_apple::green_heart::herb:::melon::pear::broccoli::cucumber::seedling:

Det er et stykke tid siden at I har hørt fra os. Der har været sommer - siger kalenderen - og vi har ikke været så aktiv på lokalforeningsplan.

Siden sidst

Desværre lykkedes det ikke, at finde nye kandidater for Faxe efter den sidste nyhedsmail, som jeg sendte ud i maj måned. Jeg har været i kontakt med nogle medlemmer, men der mangler stadigvæk en lille gruppe af mennesker, der trækker Faxe i gang.
Også på Stevns har vi måtte sige farvel til vores kandidat Niels Hansen, som efter uenighed med nogle udtalelser fra folketingsgruppen har valgt at trække sit kandidatur. Niels har meldt sig ud af partiet, men supplerer stadigvæk vores KV17 gruppe på Stevns med hans viden. Det er vi meget taknemmelige for.
Stevnsgruppen kører fortsat med få engagerede ildsjæle, og denne weekend er vi i fuld gang med at skrive
Et alternativt syn på Stevns som vi har valgt at kalde vores lokale valgprogram for Stevns kommune.
Stine Madvig har trukket sig både fra KV17 arbejdsgruppen og fra bestyrelsen. Derfor står vi med en meget lille bestyrelse, bestående af 4 personer, hvoraf det for tiden kun er to, der er aktive. Det er Charlotte Agerslet Hansen og Kirsten Kock, som bruger det meste af deres tid på KV17-gruppen på Stevns.
For at drøfte de udfordringer det giver, og for evt. at kunne supplere bestyrelsen med nye friske krafter, indkalder vi derfor til ekstraordinært årsmøde.
Derudover vil vi gerne opdatere vores lokale vedtægter med de sidste ændringer fra landsmødet og tilpasse den § der vedrører delingen af kommuneforeningen.

Indkaldelse til ekstraordinært årsmøde.

Indkaldelse til ekstraordinært årsmøde, som afholdes

MANDAG, DEN 25. SEPTEMBER fra kl. 19 til 20 i
Mødelokale 17
Frivillighedscenter i Hårlev
Hovedgaden 46
4652 Hårlev

Forslag til dette møde samt forslag til vedtægtsændringer skal stilles af en gruppe af minimum tre medlemmer senest den 28. august kl. 19.

Indkomne forslag og dagsorden udsendes senest den 11. september.

Er du interesseret i at opstille til bestyrelsen, må du meget gerne ringe til os, eller sende en kort motivation.

Indkaldelse til supplerende opstillingsmøde

Vi vil gerne give det en sidste chance, for at finde flere kandidater for Stevns, og for at finde nogle kandidater for Faxe.
På nuværende tidspunkt kan vi allerede sige, at både Tobias Skotting og Kirsten Kock fra Stevns’ KV17 gruppe stiller op som kandidater for Stevns.

Derfor indkalder vi til supplerende opstillingsmøde samme dag fra kl. 20 til 21, ligeledes i Hårlev, efter det ekstraordinære årsmøde.

Hvis du er interesseret i at opstille som kandidat for Alternativet i en af vores to kommuner, kræver det, at du har været medlem af paritiet i 3 måneder. Derudover skal du være indstillet på at bruge en del tid op til valget - og selvfølgelig også efterfølgende. Lokalt politikudvikling og synlighed i kommunen kræver et stort stykke arbejde.

Du må gerne kontakte os for at høre nærmere, og ellers vil vi bede dig om at udfylde kandidatgrundlaget og sende det til bestyrelsen på faxe.stevns@alternativet.dk.
Opstillingsgrundlaget skal være afleveret til bestyresen 3 uger forud for mødet, dvs. den 4. september kl. 19, og de sendes videre til medlemmerne senest to uger før mødet, dvs. den 11. september.

:green_apple::green_heart::herb:::melon::pear::broccoli::cucumber::seedling:

For at kunne planlægge hvor mange kager vi skal bage, må du gerne give feedback, om du kommer.
Det vil lette planlægningen. Men du er også velkommen, hvis du bare dukker op på dagen.
Jeg håber at se mange af vores medlemmer til mødet den 25. september!
Vis din støtte til de lokale ildsjæle, ved at bruge to timer og mød op i Hårlev. Det vil blive værdsat meget.

Grønne hilsner
p.b.v.
Kirsten
Forperson Alternativet Faxe-Stevns