Indkaldelse til ekstraordinært årsmøde og opstillingsmøde

Kære medlem!

Valgkampen nærmer sig. For at være bedst rustet mht. kandidater indkalder vi til ekstraordinært årsmøde samt opstillingsmøde. Årsmødet er for at kunne dispensere fra vedtægter omkring at potentielle kandidater kan stille op før de har været medlem i 3 måneder, fravælge skriftlig afstemning og vælge listeopstillede kandidater; opstillingsmødet er for at foreningen kan godkende de eventuelle kandidater. Der vil også være en præsentation af den politik, vi foreløbig har arbejdet på i Randers kommune.

Mødet foregår 18. september 2017. Nærmere info om tidspunkt, lokale og dagsorden osv. følger.

Vi vil gerne kunne præsentere en solid liste af kandidater til valget. Vi beder derfor alle medlemmer om at overveje at deltage som en slags passiv kandidat på listen; det forventes altså ikke af jer, at I fører valgkamp, og I skal heller ikke ind og sidde i byrådet. I kommer blot til at stå på listen for Å til valget. I må meget gerne melde tilbage til bestyrelsen, hvis I kunne tænke jer at hjælpe til på den måde.