Indkaldelse til ekstraordinært årsmøde og opstillingsmøde søndag 09 oktober

På grund af folketingsvalget og ændring af landsvedtægter skal vi først have ekstraordinært årsmøde for at vedtage ændringer i storkredsen. Efterfølgende skal vi godkende ændringer i gruppen af folketingskandidater på Fyn.

Mødet foregår dels virtuelt pga. den korte frist, dels rundt fysisk på (eller i umiddelbar nærhed af) Storms Pakhus, Lerchesgade 5, 5000 Odense C, da flere af kandidaterne alligevel er samlet her til TV2s valgfest. Mødet foregår mellem to debatter.

Dagsorden årsmøde og opstillingsmøde

  1. Valg af dirigent
  2. Afstemning om vedtægtsændring vedr. kandidatur for Alternativet
  3. Godkendelse af nye kandidater
  4. Ophør af kandidatur
  5. Evt

Afstemning vedr 2-4 vil foregå elektronisk - indkaldelse vil blive opdateret med link.

Link til online-adgang: https://meet.google.com/ngx-vqum-mkm

Tilmelding på AlleOs // Alternativet

På bestyrelsens vegne
Ole Dupont Kofod