Indkaldelse til Ekstraordinært årsmøde og opstillingsmøde 27. aug. 2022

Kære medlemmer af Storkreds Østjylland
Nu er det tid til at få alle mand på dæk - også i Storkreds Østjylland! Vi afholder derfor Ekstraordinært årsmøde og opstillingsmøde lørdag d. 27. august.

Ingen ved, hvornår valget kommer, så vi må bare sørge for hurtigst muligt at være klar, både når det handler om at have en handlekraftig bestyrelse, der kan løfte, og når det handler om at mange flere melder sig som kandidater til vores folketingsvalgs-opstillingsliste.

Mht. Storkredsbestyrelsen, så er situationen sådan, at Trine Aslaug Hansen har valgt at trække sig som forperson for at kunne give opmærksomhed til posten som forperson i hovedbestyrelsen. Derfor har Mads Damgaard Mortensen midlertidigt tilbudt at gå ind i forpersonrollen, men kun indtil der er fundet en ny forperson. I det hele taget ligger bestyrelsen underdrejet lige nu, og der er en akut mangel på nye kræfter i form af medlemmer, der vil give den en skalle især her op til og under valgkampen. Så meld dig som kandidat til bestyrelsen - eller endnu bedre - som kandidat til forperson. Send en mail senest 30. juli til storkreds.oestjylland@alternativet.dk , hvor du fortæller, hvem du er, og hvorfor du vælger at opstille til storkredsbestyrelsen.

Vi har som sagt også brug for kandidater til at opstille til folketingsvalget, og der handler det om som minimum at stå på listen, men selvfølgelig meget gerne, at man går ind i valgkampen og kæmper for at synliggøre Alternativets politik i Østjylland.
Send en mail til storkreds.oestjylland@alternativet.dk , hvor du siger, at du gerne vil opstille som kandidat til folketingsvalget, og så vil bestyrelsen guide dig mht., hvordan du udfylder dit kandidatgrundlag og får delt en lille video. Dette kandidatgrundlag skal være bestyrelsen i hænde senest 30. juli og meget gerne før, du går på sommerferie.

Med andre ord: Meld dig under fanerne, for vi har brug for alle - og at alle giver den max gas op til dette valg, for vi SKAL have Torsten og gerne én kandidat mere i Folketinget fra Østjylland.

Med grønne hilsner
Bestyrelsen i Storkreds Østjylland