Indkaldelse til ekstraordinært årsmøde i storkreds København

Indkaldelse til ekstra ordinært årsmøde i storkreds København

Torsdag den 1. februar 2018 kl. 19.00 - 21.00 i Åbenrå 33, 1124 København K

Udvidelse - og ind supplering af bestyrelsen i storkreds København.
I erkendelse af, at der er for mange opgaver til at det nuværende antal medlemmer af bestyrelsen kan løse opgaverne tilfredsstillende. Samt at vi mister Hans Henrik, som har valgt at trække sig og Tobias som har fået praktik ophold i Kenya, har vi brug for flere kræfter.

Vi står bl.a. foran opstillingsvalg af Folketingskandidater og valg til konfliktråd og evalueringsråd i marts. Endvidere skal vi forberede opstilling af kandidater til Europa Parlamentet.
Desuden har vi lovet hinanden, at arbejde for et tættere samarbejde med de andre storkredse og lokalforeningerne i vores kreds.

Så kunne du tænke dig, at være en del af Storkreds Københavns bestyrelse og lægge et stykke arbejde sammen med andre gode alternativister, skal du være så velkommen i vores midte.
Skriv til storkreds.kbh@alternativet senest den 14. januar 2018

Dagsorden

 1. Vedtægtsændring
  § 10 stk. 1
  Storkredsforeningen ledes af storkredsbestyrelsen bestående af mindst 5 og op til 7, deriblandt en forperson, næstforperson samt en kasserer. Storkredsbestyrelsen vælges på årsmødet.
  Ændres til:
  Storkredsforeningen ledes af storkredsbestyrelsen bestående af mindst 5 og op til 9, deriblandt en forperson, næstforperson samt en kasserer. Storkredsbestyrelsen vælges på årsmødet.

 2. Valg af supplering til bestyrelsen
  Vi skal have valgt 4 bestyrelses medlemmer og 2 suppleanter

Endelig dagsorden bliver udsendt når vi har navne på kandidater til bestyrelsen.

Vi glæder os til at se rigtig mange af storkredsens medlemmer.

Mange grønne hilsner fra
Storkreds Københavns bestyrelse

1 Synes om