Indkaldelse til ekstraordinært årsmøde i Alternativet Vestjyllands Storkreds

Kære medlem af Vestjyllands Storkreds

Vores nuværende storkredsbestyrelse er ikke længere er arbejdsdygtig, da 6 ud af 9 personer er
trådt ud af kredsbestyrelsen. Børge Sommer og Vibeke Bjerrum fra den nuværende bestyrelse vil
gerne fortsætte, og for at vi kan få etableret en ny kredsbestyrelse, så vi kan komme videre med at
få opstillet kandidater til regionsrådsvalg, og folketingsvalg, så skal vi igang NU, da processen
omkring disse ting er startet i partiet på landsplan.
Det haster derfor rigtigt meget med at komme videre.

Derfor indkaldes der til ekstraordinært årsmøde:

Mandag d. 27. februar 2017 kl. 19:30
Huset No7, Nørregade 7, 7400 Herning

Dagsorden:

Inden selve det ekstraordinære møde, tager vi en orientering om og drøftelse af hvilke opgaver der
ligger på storkredsniveau og hvordan vi tror, vi bedst kan løse dem.

Dagorden ekstraordinært årsmøde

  1. Valg af dirigent.

  2. Valg af stemmetællere og referent.

  3. Afstemning om forslag til reviderede vedtægter (vedlægges i bunden)

  4. Valg af:

  • Supplering af kredsbestyrelsen, til 5 personer samt 2 suppleanter
    (d.v.s. valg af 3 nye bestyrelsesmedlemmer + 2 suppleanter)
  • Valg af ekstern revisor
  1. Eventuelt.

Det er naturligvis kun medlemmer af Alternativet, der har stemmeret.

Såfremt du vil stille op til bestyrelsen i storkredsen, skal du senest den 6. februar 2017 fremsende
en kort motivation, på e-mail til: peskild@post5.tele.dk
Endvidere får du lov til at præsentere dig selv kort på selve mødet.

Se endvidere det oplæg som Simon fra Herning og Jesper fra Skive har udarbejdet og sendt til
lokalforeningsformændene, omkring arbejdet og opgaver i Storkredsbestyrelsen.

Venlig hilsen
Bestyrelsen Alternativet Midt- og Vestjyllands storkreds


Forslag til vedtægter.pdf (80.7 KB)