Indkaldelse til ekstraordinært årsmøde i Alternativet Fyn

Kære medlem af Alternativet på Fyn

Da det meste af den siddende storkredsbestyrelse ønsker at udtræde, indkalder vi hermed til ekstraordinært årsmøde søndag d. 13/10 2019 klokken 11.00 til 14.00 på Harders, Møllergade 36 i Svendborg.

Se flere nyheder nederst i nyhedsbrevet.

Dagsorden til ekstraordinært årsmøde d. 13/10/19

 • Valg af dirigent
 • Valg af stemmetællere og referenter
 • Fremlæggelse af regnskab for 2019 indtil dags dato
 • Behandling af forslag:
  • Forslag om fjernelse af direkte valg til forperson (Se nedenfor (1) )
  • Forslag om ændring af antal bestyrelsesmedlemmer (Se nedenfor (2) )
 • Valg af forperson
 • Valg af 5 eller 7 bestyrelsesmedlemmer
 • Valg af 3 prioriterede suppleanter
 • Eventuelt

Husk at indsende dit kandidatur til storkreds.fyn@alternativet.dk med en kort motiveringstekst senest d. 29/9.

(1) Forslag om fjernelse af direkte valg til forperson

Nuværende tekst:
§10 Stk. 1
Ved årsmødet vælges forperson og 6 eller 8 menige medlemmer.
Stk. 2
Storkredsbestyrelsen konstituerer herefter sig selv med kasserer og næstforperson.
Ændres til:
§10 Stk. 1
Ved årsmødet vælges 7 eller 9 menige medlemmer.
Stk. 2
Storkredsbestyrelsen konstituerer herefter sig selv med forperson, næstforperson og kasserer.

Begrundelse:
Bestyrelsen har i utide oplevet behov for at konstituere en ny forperson, da den nuværende forperson ønskede at fravige posten. Vedtægterne giver kun mulighed for at konstituere en ny forperson hvis forpersonen trækker sig fra bestyrelsen. Vi vil af den grund gerne undgå at skulle indkalde til et årsmøde for at kunne omkonstituere forpersonsposten i fremtiden. En almindelig konstituering har også den fordel at kandidaten til forpersonsposten ikke skal findes på forhånd. Når vi har svært ved at finde folk nok til at fylde bestyrelsen, er det vigtigt at en nyvalgt bestyrelsen kan vente med at konstituere en så arbejdstung post som forpersonen til efter den har defineret hvad posten indeholder.

(2) Forslag om ændring af antal bestyrelsesmedlemmer

Nuværende tekst:
§10 Stk. 1
Storkredsforeningen ledes af storkredsbestyrelse bestående af 7 eller 9 personer, deriblandt en forperson, næstforperson samt en kasserer. Ved årsmødet vælges forperson og 6 eller 8 menige medlemmer.
Ændres til:
§10 Stk. 1
Storkredsforeningen ledes af en storkredsbestyrelse bestående af minimum 3 personer, heriblandt en forperson, en næstforperson samt en kasserer. Ved årsmødet vælges 3 eller flere menige medlemmer.

Begrundelse:
Kun ét medlem af den nuværende bestyrelse ønsker at fortsætte efter det ekstraordinære årsmøde. Bestyrelsen mener det vigtigste er at vi sikrer en beslutningsdygtig bestyrelse. Hvis vi nedsætter minimumsantallet af bestyrelsesmedlemmer til det minimale - altså 3 - så har vi størst sandsynlighed for at kunne have en beslutningsdygtig bestyrelse.

Andre nyheder

Vil du facilitere processer i Alternativet?

Hovedbestyrelsen har i sommeren 2019 igangsat to overordnede udviklingsspor, der vil få betydning for Alternativets organisation og politiske virke de næste år frem. De beder derfor om gode folk til at hjælpe med at facilitere forskellige nedslag i dette arbejde. Blandt andet en række workshops på den kommende medlemsdag i oktober.

Du vil blive en del af et nationalt facilitator-team, der vil bestå af folk fra hele landet, som ad hoc kobles på forskellige projekter til facilitering af større og mindre workshops, politiske laboratorier og online-debatter.

Se mere her: Facilitatorer søges

Vil du være del af en sparringsgruppe til HB omhandlende organisationsudvikling?

Alternativets Hovedbestyrelse nedsatte i juni et nyt Organisationsudviklingsudvalg, som har til opgave at drive, facilitere og lede processen omkring arbejdet med organisationsudvikling i Alternativet fra juni 2019 frem mod Landsmødet i maj/april 2020.

Udvalget er ved at samle en sparringsgruppe, der skal supportere udvalgets arbejde det næste halve år. Sparringsgruppen vil bestå af op til 10 personer og faciliteres og drives af Organisationsudvalget. Så hvis du interesserer dig for de store linjer og har erfaring med organisationsudvikling og ledelse eller bare brænder personligt og fagligt for Alternativets politiske og organisatoriske projekt, så læs mere her: Organisationsudvikling i Alternativet

Byens Højskole lukker

Vores nye hjem i Odense, Byens Højskole, er desværre blevet nødt til at lukke da økonomien ikke rakte til ambitionerne. Vi er i storkredsbestyrelsen meget kede af denne nyhed, da vi beundrede alle folk omkring Byens Højskole for deres gåpåmod og stærke værdier. Byens Højskole har været et fantastisk projekt. Et vi virkelig vil komme til at savne.

Det betyder også at vi skal have flyttet alle vores ting. Til at starte med i opbevaring, til vi kan finde en mere permanent ordning. Når vi inden længe indkalder til flyttedag, vil vi derfor sætte ualmindelig stor pris på at du kommer og giver en hånd.

Maria Aagaard Hansen er udtrådt af bestyrelsen

Eftersom Maria er flyttet fra Fyn, har hun set sig nødsaget til at melde sig ud af bestyrelsen for storkredsen.
Vi takker for al den tid Maria har været del af storkredsen, og for det arbejde hun har lagt deri. Håber du får det godt på den anden side af Lillebælt. :slight_smile:


Tak fordi du læste nyhedsbrevet til ende.

Hvis der er noget vi kan gøre til gengæld, så må du ikke tøve med at række ud.
Du kan få fat på storkredsbestyrelsen på mail: storkreds.fyn@alternativet.dk
Forpersonen, Kåre, kan desuden nås på telefon: 20681012

Vi glæder os til at se dig til årsmødet - hvis ikke før.

Venlige hilsener fra bestyrelsen for Alternativet Storkreds Fyn
Ingvard, Frands, Bente, Jesper, Tobias, Kaj og Kåre