Indkaldelse til ekstraordinært årsmøde for lokalforeningen Faxe-Stevns

Kære medlemmer i Faxe og Stevns

Først og fremmest beklager jeg, at denne mail ikke er blevet sendt tidligere, men vi skulle lige have et par praktiske detaljer på plads.

Vi har den 20. september afholdt vores ordinære årsmøde, og står for tiden uden bestyrelse.
Som det fremgår af referatet fra det ordinære årsmøde, indstiller årsmødet til storkredsbestyrelsen, at tidligere forperson Kirsten Kock bliver kontaktperson for Faxe og Stevns, og at Ulla Munksgaard viderefører kassererrollen og kontakten til banken, indtil foreningen formelt er opløst på et kommende ekstraordinært årsmøde.

Det betyder, at vi hermed indkalder til ekstraordinært årsmøde:

SØNDAG, DEN 22. NOVEMBER
KL. 12 - 13.

Mødet kommer til at foregå online, Zoom-link bliver sendt til jer senest en uge før mødet.

Eneste punkt på dagsordenen er opløsning af foreningen i henhold til vedtægternes
§ 19

§ 19 Opløsning
Stk. 1 Kommuneforeningen kan opløses såfremt det besluttes med 2/3 flertal på Kommuneforeningens årsmøde. Foreningen opløses automatisk såfremt
landsforeningen opløses.
Stk. 2 Ved opløsning overføres en eventuel formue til Alternativet, såfremt landsforeningen endnu eksisterer. Ellers overføres midlerne til velgørende formål indenfor
Alternativets formål.

Alternativet Sydsjælland

Planen er, at kommunerne Næstved, Vordingborg, Faxe og Stevns danner en ny kommuneforening “Alternativet Sydsjælland”.

Efter at have vendt det med både Peter Laudrup fra Vedtægtsudvalget og Bine Siefert fra Landssekretariatet, er vi kommet frem til at følgende fremgangsmåde er den letteste måde at gøre det på:

Efter opløsning af Faxe-Stevns og Vordingborg afholder Næstved ekstraordinært årsmøde, hvor foreningens navn ændres til Kommuneforeningen Sydsjælland, og en vedtægtsændring til at foreningen dækker kommunerne Vordingborg, Næstved, Faxe og Stevns.

Herefter afholdes et fælles møde med valg til bestyrelsen i Kommuneforeningen Sydsjælland.

En væsentlig grund til at køre med en fortsættende forening, hvor man så laver navne- og vedtægtsændring er, at så kan den nye kommuneforening køre videre med det eksisterende CVR nummer og den bank som lokalforeningen har på nuværende tidspunkt.

Tidsplanen for søndag, den 22.11.2020 er som følger:

Kl. 12- 13: Vordingborg og Faxe-Stevns afholder ekstraordinære årsmøder med henblik på opløsning. (se indkaldelse foroven)

Kl. 13-14: Næstved afholder ekstraordinært årsmøde med navne- og vedtægtsændring.

Kl. 14-15: Kommuneforeningen Alternativet Sydsjælland afholder ekstraordinært årsmøde med valg til bestyrelsen.

Sidstnævnte punkt indkalder Næstved til, men med fordeling til Vordingborg og Faxe-Stevns.
Denne indkaldelse sender vi senest på søndag, den 25.10.

Hvis I har spørgsmål eller kommentarer, er I velkomne til at skrive.

Mange grønne hilsner

Kirsten