Indkaldelse til ekstraordinært årsmøde d. 9. oktober kl. 18 - 21


Kære medlem af Alternativet i Silkeborg kommune

Vi afholder ekstraordinært årsmøde d. 9. oktober kl. 18 - 21 i Hjerterum, Hostrupsgade 49, 2.sal, 8600 Silkeborg.

Obs! Gratis mad.
Så af hensyn til køkkenet har vi brug for tilmelding – Sidste frist søndag den 6. oktober.
Du kan tilmelde dig til: larsholstein@hotmail.com
Nøgleordet for denne aften er:

Skal vi fortsat have en ALTERNATIV lokalforening i Silkeborg?

Tre af vores bestyrelsesmedlemmer har af personlige årsager set sig nødsaget til at trække sig fra bestyrelsesarbejdet. Vi er et par stykker tilbage der gerne fortsætter.

Vi har nogle tanker og ideer, der primært går på styrkelse af fællesskabet.

Vi tænker der årligt skal holdes seks til otte politiske caféer med debat og fællesspisning.
Herudover synes vi der skal arbejdes med et årshjul, der udover de politiske caféer kunne rumme en række fast tilbagevende aktiviteter, som f.eks.: (Forslag)

  1. marts, hvor der kunne være fokus på ligestilling og mangfoldighed
 • Grundlovsdag – Det ville ikke være så ringe med en ALTERNATIV version
 • Deltagelse med en workshop i Silkeborgs Folkemøde – I år arbejdes der fx med identitet!
 • Grøn lørdag – som modsvar til ”Black Friday”

Ifølge vedtægterne skal vi have mindst tre bestyrelsesmedlemmer for at opretholde Silkeborg Lokalafdeling - så overvej om du har lyst at gå ind i bestyrelsesarbejdet – Og sidder du allerede nu og tænker det kunne være mig, så kontakt os endelig for afklarende spørgsmål.
Det kunne også være du kunne tænke dig en mere afgrænset opgave:

 • Det kunne være som tovholder til en af Ovenstående aktivitets forslag?
 • Det kan være du har lyst til at hjælpe med at skabe liv på vores hjemmeside?
 • Eller du har lyst til at give en hånd omkring de politiske cafémøder?
 • Eller noget helt andet…!

Men…

Input og opbakning fra medlemmerne er en forudsætning for at vi kan skabe én mere levende lokalafdeling!

Så… Selvom du ikke ønsker at påtage dig faste opgaver, så har vi brug for at du kommer alligevel, og deltager i snakken om fremtiden, og om hvad skal der til for at skabe et øget medlemsengagement?

Aftenens dagsorden:

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af stemmetællere og referent

 3. Bestyrelsens beretning

 4. ”Snak med mad i munden”!
  Der
  serveres en lækker vegansk anretning. Der opfordres der til løs snak under middagen, men gerne om, hvad du forventer af Alternativet som parti - med fokus lokalafdelingen.
  Når vi har tygget af munder, samler vi op på snakken og noterer os forslag og idéer.

 5. Valg til bestyrelsen

 6. Eventuelt

Der vil altid være brug for et ALTERNATIV

Vel mødt!

Bestyrelsen