Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling og kandidatopstillingsmøde d. 2. oktober kl. 19.00

Jeg har flere gange forsøgt at udsende denne nyhedsmail til Lokalforeningen Ærø’s medlemmer, men kan se at jeg ikke selv modtager den. Trods flere henvendelser til Alternativets hovedkontor, er jeg ikke sikker på at teknikken fungerer som forventet. Jeg prøver derfor igen, men annoncerer også i Ærø Ugeavis i morgen. Tilgiv mig, hvis I har modtaget denne mail flere gange…
/PA

Kære Alle,
“Alternativet Lokalforeningen Ærø” indkalder hermed til møde for alle interesserede og medlemmer mandag d. 2. oktober 2017 kl. 19.00 hjemme hos forperson Pernille Arends, Søndergade 16, 5960 Marstal.

Dagsorden følger… i håb om at der indkommer forslag til kandidater og/eller emner til kommunalvalget. Kom og bidrag til vores udvikling af politik og til KV17. Eller kom bare og få en kop kaffe og en hyggelig snak :wink:

Tilmelding er ikke en streng nødvendighed, men af hensyn til traktementet må du gerne melde din ankomst i forvejen på email: aeroe@alternativet.dk

Er du forhindret i at deltage d. 2/10, må du også gerne skrive en mail med dine forslag til emner for valgprogram - men vi kan ikke love, at de dermed får den bedste præsentation, så mød helst selv op!

En anden dagsorden for mødet er, at et medlem af bestyrelsen, Linda-Maria Bording Jørgensen, har meldt sig ud partiet, hvorfor der er en ledig plads i bestyrelsen, som skal besættes. Vi håber at finde et nyt bestyrelsesmedlem på mødet.

Sidste nyt er, at Storkreds Fyn holder årsmøde på lørdag d. 30/9, og at undertegnede stiller sig til rådighed for kredsbestyrelsen, som savner medlemmer.

På vegne af bestyrelsen

Pernille Arends
Forperson

HASTER

Husk, at aller SIDSTE FRIST for at AFLEVERE KANDIDAT- og STILLER-LISTEN er om FORMIDDAGen (dvs. i god tid INDEN kl. 12.00 - middag) TIRSDAG den 3. OKTOBER.

Blanket til kandidat- og stillerlisten kan hentes hos kommunen (på borgmester-kontoret).

Husk personlig underskrift fra alle kandidater og alle stillere.

Der skal formentligt være mellem 25 og 50 stillere (spørg på borgmesterkontoret).
Som regel er der stillere, der bliver kasserede, så sørg for rigeligt med stillere (dvs. et godt stykke over 25 stillere).

Mandag aften og tirsdag morgen får I travlt med at gøre kandidat- og stillerlisten færdig.
Sørg for at have god tid tirsdag morgen, så en sammenbrudt bilmotor ikke forhindrer jer i at aflevere listen på borgmesterkontoret i god tid inden kl, 12.00 (middag).

Med venlig hilsen
Gustav Sieg Sørensen
kandidat til Thisted Kommunalbestyrelse og til Nordjyllands Regionsråd