Indkaldelse til digitalt årsmøde 28. juni

Kære medlemmer i storkreds København,

Grundet corona-omstændighederne har bestyrelsen valgt at afholde et skrabet og digitalt årsmøde den 28. juni 10.30 - 12.00. Der var oprindelig planlagt en festdag med kombineret års- og opstillingsmøde, hvilket også betyder, at den store fest og opstillingsmødet fortsat er udskudt.

Da der allerede er udsendt indkaldelse til årsmøde - oprindelig planlagt til den 21. marts, betragtes årsmødet blot som afholdelse af udskudt årsmøde. Det betyder, at det varsles med 6 ugers frist, men at der ikke kan indsendes nye medlemsforslag, eller nye kandidat grundlag til bestyrelsen.

Mødet vil blive afholdt via zoom - mere information og link til mødet udsendes senere.

Der vil også blive oprettet et event på Alle Os, som bruges til tilmelding for digital afstemning -mere information følger. Ligeledes vil beretning og regnskab også blive sendt ud senere.

Vi har inviteret vores politiske leder, Josephine Fock, som vil give sit syn på fremtiden for storkredsen.

Punkter til årsmødet:

  1. Valg af dirigent og referenter
  2. Bestyrelsen beretning
  3. Regnskab til godkendelse
  4. Rapportering fra storkredsens repræsentanter: Politisk Forum, Dialogråd og Hovedbestyrelse.
  5. Behandling af forslag fra medlemmer. Ingen forslag.
  6. Valg til bestyrelse.
  7. Valg af revisor.

Vel mødt og grønne hilsner,

Bestyrelsen

Anders Agersnap, Lea Ottosen, Poul Thomsen, Thorkild Olsen, Lise Smørum, Jan Kristoffersen, Jesper Arp, Trine Hertz

1 Synes om