Indkaldelse til bestyrelsesmøde i Alternativet RKSK den 8. marts

Hermed indkaldelse til bestyrelsesmødet i lokalforeningen Alternativet Ringkøbing-Skjern den 8. marts kl 19.00 på Cafe Charly’s i Kloster, Klostervej 96-98, 6950 Ringkøbing.

I fortsættelsen af grundlaget for vores politiske ståsteder vil dette møde havde temaet “Bæredygtigt Turisme” som det primære punkt i aftenens dagsorden. Vil man bidrage er bestyrelsesmødet som altid åben for lokale medlemmer og interesserede, hvorfor man blot skal melde sin ankomst.

Dagsorden for mødet:

  • Formalia
  • Oplæg fra Sebastian Schaper, Formand for Ringkøbing Fjord Turisme
  • Politisk Emne: Bæredygtig Turisme
  • Kort Feedback på politisk emne: Fremtidens Demokrati & Borgerinddragelse
  • Evt.

Normalt vil der være mad ved bestyrelsesmødet, men grundet tid og sted må deltagere spise hjemmefra og “nøjes” med at kunne købe drikkevare fra caféen :slight_smile:

Vel mødt!