Indkaldelse til årsmødet den 21. marts 2022

Alternativet Assens

Vi indkalder hermed til vores årsmøde den 21. marts 2022. Bemærk, at vi rigtig gerne vil have at to nye stiller op til bestyrelsen. Det vil være rigtig godt med nye input fra nye bestyrelsesmedlemmer. Så hvis du kunne tænke dig at stille op, vil det være et rigtig godt år at stille op, da det er første år efter kommunalvalget (KV). Rammerne vil nemlig være meget åbne fra aktivisme til politiske drøftelser. Det sidste år inden KV plejer at være meget med henblik til KV.

Du vil som ny derfor have stor indflydelse på bestyrelsesarbejdet, og du vil naturligvis få stor opbakning fra de tidligere bestyrelsesmedlemmer, som alle stiller op. Hvis ikke vi får nye bestyrelsesmedlemmer, vil det mere være en bestyrelse af navn end af gavn.

Hvis du bare er interesseret i at deltage i mødet uden at stille op til noget, er du selvfølgelig også meget velkommen til det. Bemærk, at vi har en bestyrelse uden andre stiller op.

Dagsordenen ses nedenunder

Årsmøde den 21. marts 2022

Vi indkalder til årsmøde mandag den 21. marts 2022 kl. 19.00. Vi mødes i Mulighedernes Hus, Søndergade 99, 5620 Glamsbjerg.

Dagsorden til årsmødet:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere og referent.
 3. Bestyrelsens beretning.
 4. Godkendelse af budget for 2022 og regnskab fra 2021 (kommer senere)
 5. Behandling af forslag fra medlemmer.
  a. Sidste frist for indsendelse af forslag er den 7. marts 2022
  b. Forslag skal mindst have to stillere.
 6. Valg:
  a. Valg af forperson (ønsker genvalg)
  b. Valg af fire bestyrelsesmedlemmer (Anders Bech og Ole Kofod ønsker genvalg)
  Vi vil være rigtig glade for, hvis to mere vælger at stille op til bestyrelsen, da det ellers bliver en bestyrelse mere af navn end af gavn. De personlige resourcer i den nuværende bestyrelse rækker ikke længere.
  c. Valg af to suppleanter.
  d. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 7. Eventuelt.

Kandidater til bestyrelsen skal meddele deres kandidatur senest den 7. marts 2022 til assens@alternativet.dk . Årsmødet kan dispensere fra dette.

Tilmelding til årsmødet kan ske på assens@alternativet.dk senest torsdag den 17. marts 2022.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Alternativet Assens