Indkaldelse til årsmøde

Hej Alternativister

Hermed fremsendes indkaldelse til årsmødet.
Husk tilmelding for bestilling af sandwich.

Årsmøde
Vi indkalder til årsmøde

28.9.2017 klokken 18

Sulelængen i Magtenbølle
Magtenbøllevej 94
5492 Vissenbjerg

Alternativet Assens giver i dagens anledning en sandwich med en øl eller vand til. Du bedes give besked senest den 22.9.2017, om du ønsker en sandwich.

Dagsorden

Valg af dirigent.
Valg af stemmetællere og referent.
Bestyrelsens beretning.
Fremlæggelse af foreløbigt regnskab (første regnskabsår er ikke afsluttet).
Behandling af forslag fra medlemmer.
Sidste frist for indsendelse af forslag er 14/9-2017.
Er der nogle, der kan hjælpe i forbindelse med valget?
Valg:
Valg af forperson. Andreas Vejby Johansen stiller op som forperson.
Valg af fire bestyrelsesmedlemmer. Anders Bech fortsætter gerne som kasserer.
Valg af to suppleanter.
Valg af revisor og revisorsuppleant.
Eventuelt.

Vi håber, at så mange som muligt dukker op til årsmødet. På årsmødet medbringer vi kandidatlisten. Vi skal mindst have 25 stillere for at få lov til at stille op til byrådet.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Alternativet Assens