Indkaldelse til Årsmøde

Inkaldelse til årsmøde i Haderslev

Kære Alternativist

Lad os samle alle kræfter på at få en lokalbestyrelse op at stå i Haderslev - samt få indvalgt nogle stærke kandidater til KV17. Vi kan gøre det betydeligt bedre end den nuværende kommunalbestyrelse.

Årsmødet afholdes d. 7. juni 2017 kl 19.00 på Månen i Haderslev

Vi skal have nedsat en lokalbestyrelse bestående af forperson, næstforperson, kasserer, og gerne nogle menige bestyrelsesmedlemmer.
Da det er første gang årsmødet afholdes i Haderslev, og der ikke er bestyrelseskandidater endnu, er det besluttet at den valgte bestyrelse konstituerer sig selv senest 2 uger efter valget.

Er du interesseret i at bestride en bestyrelsespost i Alternativet Haderslev, opfordres du til at indsende dit opstillingsgrundlag SENEST onsdag d. 17. maj 2017.
Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet skal være fremsendt til arbejdsgruppen SENEST d. 10. maj 2017.

Opstillingsgrundlag og forslag til behandling sendes til haderslev@alternativet.dk
Senest d. 24. maj vil alle indkomne forslag til behandling og opstillingsgrundlag blive sendt ud til medlemmerne i lokalkredsen.

Dagsorden for Årsmødet:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere og referent
  3. Arbejdsgruppens beretning om mål og formål med lokalafdelingen
  4. Fremlæggelse af økonomi (skal ikke godkendes da der endnu ikke foreligger et regnskab)
  5. Behandling af forslag fra medlemmerne
  6. Valg til bestyrelse
  7. Valg af revisor
  8. Evt.

Det er vigtigt at vi alle møder op til dette vigtige første årsmøde, så vi for alvor kan få etableret Alternativet Haderslev.
Lad os mobilisere alle kræfter - det eneste der kommer af sig selv er lommeuld - men det kanhar vi allerede rigeligt af - så få alle dine meningsfæller til at melde sig ind i Alternativet, så vi fylder hele Månen til generalforsamlingen den 7. juni.

Hvis vi skal have indflydelse på den kommende udvikling i Haderslev, skal vi op i omdrejninger, idet vi både skal have valgt en stærk bestyrelse, samt have opstillet så mange kandidater som mulig til kommunalvalget i november.
Undertegnede er første kandidat til KV17 - men vi har brug for flere!

Til orientering kan vi med glæde meddele, at Alternativet i Haderslev er gået i teknisk valgforbund med Enhedslisten og SF, hvilket betyder, at vi står meget stærkere til kommunalvalget end hvis vi havde stået alene.

Vi glæder os til at se jer alle i højt humør til årsmødet.
Vi har en rigtig god sag at kæmpe for.

På vegne af arbejdsgruppen
Frank Truelsen