Indkaldelse til årsmøde

Kære alternativister i Vanløse og Brønshøj :green_heart:

Den 23. februar kl. 18 indbydes DU til en meningsfuld aften i dit lokale Alternativet regi. Det foregår i Energicenter Voldparkens hyggelige cafélokale på 2. sal.

I maj måned 2016 stiftede vi samme sted Alternativets bydelsforening for Vanløse-Brønshøj, og det er nu tid til at holde ÅRSMØDE. På årsmødet kan du høre om, hvad der er sket i bydelsforeningens første leveår - og lidt om hvad vi i bestyrelsen hver især er optaget af og har oplevet i Alternativets regi.

Og så er 2017 jo VALGÅR. I november stiller Alternativet for første gang op til kommunal- og regionsråd, så der er god brug for lokale kræfter til at støtte op med stort og småt i denne proces. Der skal vælges ny bestyrelse og knyttes netværk til lokale medlemmer, så vi kan få vores bydeles perspektiver bragt i spil i vores store by. Aktuelt er der også brug for en lokal-koordinator og en gruppe, der arbejder frem mod det kommende valg. Så: DER ER GOD PLADS TIL NYE ANSIGTER - BÅDE I BESTYRELSEN OG TIL ANDRE PROJEKTER.

Aftenens program:
18: Goddag og velkommen ved forperson Stine Skot
18.10: Vi sætter os til bords og spiser suppe, og i den første time fortæller også Michael Hoff om Brønshøj-Husums Lokaludvalgs arbejde for bydelen, og vi håber på input fra Vanløse også.
19: Velkommen til årsmøde

  • Valg af dirigent
  • Beretning fra bestyrelsen
  • Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
  • Indkomne forslag
  • Valg af bestyrelsen - kort præsentation af nye og siddende kandidater.
  • Nedsættelse af gruppe vedr. valg 2017
  • Eventuelt
  • Tak for i aften

Følgende fra den nuværende bestyrelse modtager genvalg:
Malene Michelsen, Vibeke Thygesen, Finn Matthiesen og Stine Skot
Og så vil vi gerne sige stort tak for indsatsen til Jens Jacob Bierring og Ane Vind, der ikke stiller op til genvalg.

Kom og vær med til at spise og hygge fra 18-19, eller kom blot kl. 19 og deltag i årsmødet.
Hvis du deltager i spisning, så skriv gerne en mail til malene.michelsen@gmail.com - så vi ved, hvor mange vi skal lave suppe til. Hvis du alene kommer til mødet, behøver du ikke at tilmelde dig. Har du spørgsmål til bestyrelsesarbejdet eller overvejer at stille op til bestyrelsen, er du velkommen til at kontakte forperson Stine Skot stineskot@gmail.com hvis du har spørgsmål. Og ellers møder du bare op!

Hvad er en bydelsforening?
Dette spørgsmål kan måske melde sig hos nogle - hvad end de er nye i partiet eller følger med i en eller flere af Alternativets mange andre netværk og fora. Et svar kan du dels få i foreningens vedtægter, som vi vedhæfter her - og samtidig kan man også sige, at svaret skaber vi sammen. Nogle bud kan være, at en bydelsforening kan tjene som en vej ind til større netværk i partiet, fx en gruppe af folk, der kan rejse til årsmøder, POLA’er og andre større begivenheder sammen. En bydelsforening kan være din diskussions- og sparringsklub ift. lokale problemstillinger, eller vi kan kaste os over landspolitiske eller globale spørgsmål som små lokale tænketanke. Vi kan arrangere debat-, film-, foredrags- eller musikaftener eller politiske laboratorier. Kort sagt kan vi være igangsættere af lokale eller landsdækkende aktiviteter i større eller mindre målestok. Og endelig er bydelsforeningerne et værdifuldt udgangspunkt for koordinering af kampagner og opstilling af kandidater, når der er valg!

Vi håber at se dig!
Mange venlige hilsner bestyrelsen Vanløse-Brønshøj :green_heart: