Indkaldelse til årsmøde

Kære medlem af Alternativet Holbæk

Bestyrelsen indkalder til vores lokale årsmøde onsdag den 14. april klokken 20:00.

Grundet COVID-19 bliver det ligesom ved sidste lokale årsmøde et digitalt årsmøde. Deltag her: meet.google.com/ece-jxtf-cud

Dagsordenen er som følger:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referent(er)
 3. Bestyrelsens beretning for lokalforeningen (fremsendes inden 2 uger før årsmøde)
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse (fremsendes inden 2 uger før årsmøde)
 5. Har Alternativet Holbæk kandidataspiranter til KV/RV21? Medlemmer med kandidatovervejelser skal melde sig på dagen eller give bestyrelsen besked inden.
 6. Vejledende diskussion om sammenlægning af lokalforeninger
 7. Behandling af forslag fra medlemmerne (Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være fremsendt til bestyrelsen senest fire uger før mødets afholdelse.)
 8. Valg til bestyrelsen (Medlemmer, der ønsker at kandidere til valg på årsmødet, skal meddele deres kandidatur senest 3 uger før mødet
  evt. ved indsendelse af et opstillingsgrundlag.)
 9. Valg af revisorer
 10. Eventuelt

Der er desuden et møde om sammenlægning af lokalforeninger den 11. marts. Kontakt bestyrelsen hvis I gerne vil deltage.

Vh Phillip Tømmerholt