Indkaldelse til Årsmøde

Kære medlem

Efter en turbulent tid er det nu tid til at holde snuden i sporet og blikket mod stjernerne og samle kræfterne om vores vigtig samfundsforandrende opgave: Omstillingen til et bæredygtigt samfund for både mennesker, klima og natur.

Derfor vil vi gerne indkalde dig til digitalt årsmøde mandag den 25. januar kl. 19.30

Dagsorden for årsmøde ifølge vedtægterne:

  • Valg af dirigent

  • Valg af stemmetællere og referent

  • Beretning fra formanden/bestyrelsen

  • Fremlæggelse af regnskab

  • Realisering af sammenlægning mellem Alternativet Viborg og Alternativet Skive.

  • Drøftelse af lokalforeningens mål og opgaver i fremtiden

  • Forslag fra medlemmerne

  • Valg af bestyrelse og suppleanter

Selve årsmødet regner vi ikke med tager særlig lang tid. Og herefter glæder vi os til tredje halvleg, hvor vi skal drøfte valg af politisk leder, fremtiden, det grønne, kommunalvalg, systemforandring og meget meget andet

Hvis du har et forslag, som du gerne vil have på årsmødet, så send den senest en uge før til stine.isaksen@alternativet.dk

Link til mødet samt endelig dagsorden + bilag udsendes 6 dage inden mødet.

💚💚💚💚

Mange grønne hilsner

Bestyrelsen.