Indkaldelse til Årsmøde

Kære medlem af Alternativet Vordingborg
Vores planlagte årsmøde i foråret blev aflyst som følge af Covid19 og selvom pandemien vil være her længere end nogen af os antog dengang, føler vi ikke mødet kan udsættes meget længere.
Derfor indkaldes der hermed til årsmøde søndag den 11. oktober klokken 14 til 16 i Colourlove Aarsleffsgade 7.
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før og dagsordenen er som følger:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Fremlæggelse af foreningens regnskab
 3. Formandens og bestyrelsens beretning
 4. Forslag om sammenlægning af Alternativet Vordingborg med Guldborgsund, Lolland, Næstved og Faxe i en regionsforening. Forslaget begrundes med at samles flere i den kommende KRV21 valgkamp. Forslaget sættes til afstemning og såfremt dette besluttes vil Alternativet Vordingborg nedlægges i forbindelse med sammenlægningen.
  Pause
 5. Beretning fra kommunalbestyrelsen
 6. Eventuelt
  Det vil være muligt at deltage på video hvis man ikke har mulighed eller ønsker om at deltage fysisk. Hvis man ønsker dette skal bestyrelsen have besked 14 dage før hvorefter man modtager adgangslink via mail.
  Bedste hilsner
  På bestyrelsens vegne
  Ann