Indkaldelse til årsmøde

Indkaldelse til kommuneforeningens ordinære årsmøde i Alternativet Struer-Lemvig

Kære alternativist

Du inviteres hermed til årsmøde tirsdag d. 10. marts kl. 19.30 på Struer Aktivitetscenter, Skolegade 5A 7600 Struer.

Alle medlemmer kan deltage i årsmødet, og alle medlemmer, der er fysisk til stede, har stemmeret.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent

  2. Valg af stemmetællere og referent

  3. Bestyrelsens beretning for kommuneforeningen

  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

  5. Behandling af forslag fra medlemmer

  6. Valg af bestyrelsen, valg af suppleanter

  7. Valg af revisor og suppleanter

  8. Eventuelt

Har du nogle spørgsmål eller vil du indsende et forslag, så skriv til Liselotte Tarlev lottetarlev@hotmail.com

Der vil være kaffe, te og lidt mundgodt.

Vi glæder os til at se dig!

Grønne hilsner

Bestyrelsen, Alternativet Struer-Lemvig