Indkaldelse til Årsmøde

Årsmøde

i Alternativet Viborg

På hovedbiblioteket i Viborg, mandag den 29. april 2019,

kl. 19.00-21.00

Kl. 19.00-19.45: Årsmøde

Dagsorden for årsmøde

  • Valg af dirigent
  • Valg af stemmetællere og referent
  • Beretning fra formanden/bestyrelsen
  • Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  • Forslag om sammenlægning med Alternativet, Skive. Bestyrelsen fremlægger forslag til vedtagelse.
  • Valg af bestyrelse og suppleanter – kort opstillingsgrundlag sendes min. 2 uger inden mødet til medlem af bestyrelsen.
    • Genopstiller til bestyrelsen: Jens Boll, Stine Isaksen, Peter Owen, Isak Hindbo. Suppleant: Ole Utoft
    • Udgår: Randi Steensgaard

Motivation for genopstillende nuværende medlemmer af bestyrelsen: I bestyrelsen i Alternativet Viborg har vi haft et lidt stille år frem mod folketingsvalgkampen, som nu er i fuld gang. Vi har haft et rigtig godt samarbejde og vil meget gerne fortsætte dette fremadrettet.

Dog vil vi meget gerne invitere flere med – bl.a. for at støtte Stine Isaksens og Laura Hollænders kandidatur til Folketinget.

Derfor modtager vi meget gerne nye opstillinger – både til ordinære bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Skriv til en fra bestyrelsen så skal vi nok guide til opstilling.

Eventuelt

Kl. 19.45-20.15: Om arbejdet i regionsrådet: Rasmus Foged, kandidat Å Østjylland, medlem Regionsrådet Region Midtjylland

Kl. 20.15-21.00: Drøftelse og diskussion med Stine Isaksen, Spidskandidat Å Midt- og Vestjylland om væsentlige valgkampstemaer