Indkaldelse til årsmøde

Indkaldelse til årsmøde i Alternativet Guldborgsund.

Alternativet Guldborgsund afholder årsmøde den 5. maj 2019 i Kulturforsyningen i Nykøbing F.

Årsmødet er foreningens øverste myndighed. Dagsorden skal i følge vedtægterne (§8 stk. 3) minimum indeholde:

  1. Valg af dirigent.

  2. Valg af stemmetællere og referent.

  3. Bestyrelsens beretning.

  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

  5. Behandling af forslag fra medlemmerne.

  6. Valg til bestyrelsen.

  7. Valg til revisor.

  8. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være fremsendt bestyrelsen senest fire uger før mødets afholdelse (§8 stk. 4 af foreningens vedtægter). Det vil sige senest 7. april.

Forslag, der ønskes behandlet, skal stilles af en gruppe på minimum 3 medlemmer af Kommuneforeningen (§8 stk. 5).

Medlemmer, der ønsker at stille op til bestyrelsen, skal meddele deres kandidatur senest 3 uger før mødet ved at indsende et opstillingsgrundlag (§8 stk. 6). Det vil sige senest 14. april.

Alle forslag samt kandidaternes opstillingsgrundlag udsendes til medlemmerne senest to uger før mødets afholdelse (§8 stk. 7). Det vil sige senest den 21. april. Der vil I også få et endeligt program for dagen.

Grønne hilsener fra bestyrelsen,

Anne, Sanne og Ulla