Indkaldelse til årsmøde - skal Alternativet Herlev lukke ned?

Kære Medlem,

Du er hermed inviteret til Alternativet Herlevs årsmøde 2020 søndag d. 15. marts kl. 10 i medborgerhuset.

Da der er for mange i bestyrelsen der træder ud skal vi stemme om vi vil opløse foreningen (det kræver mindst 3 medlemmer i bestyrelsen for at fortsætte):

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af stemmetællere og referent(er)

 3. Bestyrelsens beretning for Kommuneforeningen

 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

 5. Behandling af forslag fra medlemmerne
  5.1 Afstemning om opløsning af Alternativet Herlev

 6. Valg af forperson

 7. Valg til bestyrelsen

 8. Valg af revisor (er)

 9. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være fremsendt til bestyrelsen, på denne mail, senest søndag d. 1. marts.

MVH. Thor Hvid-Olsen
Forperson Alternativet Herlev

PS. Har du mulighed for det må du meget gerne melde til på mail: herlev@alternativet.dk, men hvis det glipper er du velkommen alligevel.Præformateret tekst