Indkaldelse til årsmøde - skal Alternativet Herlev lukke ned? (Forsøg 2)

Kære Medlem,

Du er hermed inviteret til Alternativet Herlevs årsmøde 2020 mandag d. 21. September kl. 20. Mødet bliver afhold online og du bedes derfor melde dig til på mail: herlev@alternativet.dk, så vi kan sende dig mødelinket.

Da der er for mange i bestyrelsen der træder ud skal vi stemme om vi vil opløse foreningen (det kræver mindst 3 medlemmer i bestyrelsen for at fortsætte):

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referent(er)
 3. Bestyrelsens beretning for Kommuneforeningen
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 5. Behandling af forslag fra medlemmerne
  5.1 Afstemning om opløsning af Alternativet Herlev
 6. Valg af forperson
 7. Valg til bestyrelsen
 8. Valg af revisor (er)
 9. Kommunalvalget 2021
 10. Eventuelt

I realiteten er punkt 6-9 nok ikke rigtigt relevante hvis vi ender med at opløse foreningen på punkt 5.1.
Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være fremsendt til bestyrelsen, på denne mail, senest søndag d. 1. marts.

MVH. Thor Hvid-Olsen
Forperson Alternativet Herlev