Indkaldelse til Årsmøde på Frederiksberg 30. januar 2020

jul

Vi skriver ud til jer for dels at ønske jer alle en glædelig jul, men også for at gøre opmærksom på, at vi holder årsmøde på Frederiksberg torsdag 30. januar - kun to dage før det ekstraordinære landsmøde, hvor vi skal vælge partiets nye frontfigur.

På vores årsmøde er der også rig mulighed for at stille op til politisk indflydelse og bevægelse - i en kommune, hvor vi allerede er repræsenteret med en plads i Kommunalbestyrelsen og hvor der venter et spændende kommunalvalg i 2021.

OM ÅRSMØDET

DATO: torsdag 30. januar
TID: kl. 19.00-21.00
STED: Frederiksberghallerne, mødelokale 4 - Jens Jessens Vej 20, Frederiksberg

DET OFFICIELLE PROGRAM:
Velkommen med sang, herefter:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere og referent
  3. Bestyrelsens beretning for lokalforeningen
  4. Fremlæggelse af regnskab, budget til godkendelse
  5. Behandling af forslag fra medlemmer (skal sendes til frederiksberg@alternativet.dk senest en uge inden årsmødet, dvs. senest 23. januar)
  6. Valg af syv personer til lokalforeningsbestyrelse, samt minimum to suppleanter
  7. Eventuelt

ØVRIGT:

Vi byder selvfølgelig på lidt at drikke og noget at hapse.

Ønsker du at stille op til bestyrelsen, så giv os gerne besked om dette, men det kan også sagtens meldes på selve aftenen.

Tilmelding ikke nødvendig, Bare mød op :slight_smile:

Vi ser frem til at se nye som gamle ansigter :green_heart: