Indkaldelse til årsmøde og referat af bestyrelsesmøde 12.03

Kære Gladsaxe-Alternativister

Hermed indkaldes til foreningens årlige årsmøde iflg. vedtægterne til onsdag d. 25.04 kl. 19-21.30 på Gladsaxe Hovedbibliotek, mødelokale 2 i kælderen.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere og referent(er)
  3. Bestyrelsens beretning for Kommuneforeningen
  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  5. Behandling af forslag fra medlemmerne
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Valg af revisor (er)
  8. Eventuelt

Jakob (kasserer) træder ud af bestyrelsen grundet forestående flytning til Københavns kommune. Mogens (forperson) er på valg iflg. vedtægterne og genopstiller ikke. Jens (næstforperson) og Malene fortsætter.
Derfor har vi brug for minimum én, der ønsker at træde ind i bestyrelsen. Hvis du kunne tænke dig at være med, der hvor det sker, så send bestyrelsen et par ord senest 4 uger før (28.03).
Der kan max. vælges 3 ordinære medlemmer og to suppleanter til bestyrelsen på mødet.

Indkomne forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før mødet (28.03).

Vedhæftet referat fra sidste møde (12.03), hvor du kan se programmet for vores temadag d. 07.04 på Højgård - sæt kryds i kalenderen!
Invitation sendes i løbet af et par dage.

Med venlig hilsen
Mogens (forperson)

12.03.18.pdf (109.5 KB)