Indkaldelse til årsmøde og opstillingsmøde til Borgerrepræsentationen

Alternativet København indkalder til ordinært årsmøde:
Søndag den 10. marts kl. 13.30 - 14.30
Årsmødet foregår i Foreningshuset Sundholm 8, Salen.
Adresse; Sundholmsvej 8, 2300 Kbh S.

Se dagsorden på AlleOs

Forslag til årsmødet skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før årsmødet. D.v.s 11. februar.
Forslag der ønskes behandlet på årsmødet skal være stillet af en gruppe på minimum
10 medlemmer af Kommuneforeningen.

Kandidater til bestyrelsen skal ligeledes indsende deres opstillingsgrundlag til bestyrelsen 4 uger før årsmødet, igen 11. februar. Dog kan der, hvis der ikke er indkommet nok kandidater, også kandideres på selve årsmødet.

Bestyrelsen opfordrer alle, der har interesse for udvikling og synliggørelse af Alternativets politik, til at melde sig til arbejdet i bestyrelsen.

FlereVedMere og kan mere :slightly_smiling_face:

Bestyrelsen står i nær forbindelse med vores gruppe i Borgerrepræsentation. Bestyrelsesarbejdet er derfor også en god mulighed for at komme nærmere ind på livet af københavnsk politik.
Derudover arbejder vi meget tæt sammen med storkredsbestyrelsen.

Alternativet København indkalder til opstillingsmøde til Borgerrepræsentationen
Søndag den 10. marts kl. 14.30 - 15.30
Opstillingsmødet foregår i Foreningshuset Sundholm 8, Salen.
Adresse; Sundholmsvej 8, 2300 Kbh S.

Se dagsorden på AlleOs

Opstillingsmødet ligger i umiddelbar forlængelse af årsmødet i Alternativet København samme sted.

Frister før opstillingsmødet
Medlemmer der ønsker at kandidere til valg på opstillingsmødet, skal meddele deres kandidatur senest 4 uger før mødet ved indsendelse af et opstillingsgrundlag senest d. 11 februar til kbh@alternativet.dk

Aspirant
Er du stadigvæk ved overvejelserne om at blive kandidat, tilbyder vi et aspirant forløb hvor du på lige fod med de opstillede kandidater får uddannelses - og træningstilbud der kvalificerer dig som kandidat. Der er mulighed for at melde sig som aspirant på selve opstillingsmødet.

Tilmelding og afstemning
Års- og opstillingsmødet afvikles elektronisk. For at kunne deltage i afstemningen skal man være tilmeldt møderne via AlleOs.