Indkaldelse til årsmøde og opstillingsmøde søndag, den 29. januar 2017 kl. 13 i Hårlev

nyhedsbrev

#1

Bestyrelsen for Alternativet Faxe-Stevns indkalder til ordinært årsmøde og opstillingsmøde

:small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond:
Søndag, den 29. januar 2017, kl. 13 - 17
Frivillighedscentret Hårlev, Hårlev Hovedgade 44, 4652 Hårlev
Mødelokale 17
:small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond:

Foreløbig dagsorden:

kl. 13 Velkomst af forperson Kirsten Kock
Kort præsentationsrunde af de tilstedeværende medlemmer
kl. 13.15 Årsmødet med følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referent(er)
 3. Beretninger
  a. Bestyrelsens beretning for kommuneforeningen
  b. Beretning fra de to bydelsforeninger
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 5. Behandling af forslag fra medlemmer
 6. Valg
  a. fastlæggelse af antal medlemmer i bestyrelsen
  b. til bestyrelsen
  c. af revisor(er)
 7. Eventuelt
  kl. 14.30 pause
  kl. 14.45 Opstillingsmøde samt instilling af kandidat til FT

Valg til bestyrelsen

Husk - vi mangler friske kræfter til bestyrelsen
Kirsten vælger at genopstille, men hun kan ikke trække læsset alene!
Betingelserne for at stille op til bestyrelsen er, at man har været medlem i mindst 14 dage. Så stort set alle kan være med.
Har du lyst til at stille op?? Send en kort tekst for at motivere dit kandidatur til bestyrelsen, gerne senest den 8. januar. Så kan det udsendes sammen med KV17-kandidaternes opstillingsgrundlag og den endelige dagsorden to uger før mødet.
Der skal vælges 3, 5 eller 7 personer, efter stemmetal vælges mindst én og op til 3 suppleanter.
Kandidater til politiske hverv kan være meninge medlemmer af bestyrelsen, men ikke bestride posterne som forperson, næstforperson eller kasserer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv senest en uge efter årsmødet.
Vi håber at kunne samle en stærk bestyrelse i 2017, som med forenede kræfter arbejder hen imod KV17 - men vi skal også have det sjovt sammen!

Opstillingsmøde for kandidater til KV17

Hvis du ønsker at opstille som kandidat til KV17 i hhv Faxe eller Stevns, beder vi dig om at udfylde følgende opstillingsgrundlag og sende det til bestyrelsen.

Kandidatgrundlag Faxe Stevns.pdf (57.6 KB)

OBS Opstillingsgrundlag skal være sendt til bestyrelsen senest fire uger forud opstillingsmødet, dvs. deadline er søndag, den 1. januar 2017 kl. 13.

For at gøre din præsentation lidt mere livlig, kan den evt. suppleres med en lille video på 1 til 2 minutter.
Her står ét af vores medlemmer til rådighed, for at hjælpe til.
Kontakt os gerne, hvis du har brug for hjælp.

Indstilling af kandidat til Folketinget

Ønsker du at stille op som Folketingskandidat til storkredsens næste opstillingsmøde?
Vi kan indstille én kandidat til storkredsens næste opstillingsmøde.
Ønsker du at blive indstillet af vores lokalkreds, kontakt gerne bestyrelsen hurtigst muligt, så vi kan tale om detaljerne.

Forslag fra medlemmer

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, f.x. ændringsforslag til de lokale vedtægter, skal ligeledes sendes til bestyrelsen. Forslag skal være stillet af en gruppe af minimum 3 medlemmer og skal være bestyresen i hænde 3 uger før mødet.
Deadline er søndag, den 8. januar 2017 kl 13.

Endnu en ændring i den nuværende bestyrelse

Vores medlem Ivan Flændsdal har tirsdag, den 6.12.2016 valgt, at melde sig ud af Alternativet. Dermed er han også trådt ud af bestyrelsen.
Dette skyldes ikke forhold i vores lokalafdeling, men en utilfredshed med processer i hovedbestyrelsen.
Vi har onsdag, den 7.12.2016 holdt et telefonmøde. Mikkel Dalsgaard er som den eneste tilbageværende suppleant trådt ind i bestyrelsen, og vi har konstitueret os på ny.

Og det bedste til sidst

:star2: :evergreen_tree::star2: :evergreen_tree::star2: :evergreen_tree:

Husk julehygge med gløgg og æbleskiver

Søndag, den 11.december fra kl. 14 til kl. 16
hos
Charlotte og Tobias
Skørpingevej 42, Skørpinge
4673 Rødvig


Mange grønne hilsner

Bestyrelsen for Alternativet Faxe-Stevns

Kirsten Kock
Forperson
Mobil 50550301

Mikkel Dalsgaard
Næstforperson

Helle Madsen
Kasserer

Faxe/ Stevns, den 7. december 2016