Indkaldelse til Årsmøde og Opstillingsmøde i Storkreds Sjælland (Nu med dato)

Kære medlem af Alternativet, Sjællands Storkreds.

(Beklager dobbeltudsending, men der manglede en dato i selve indkaldelsen)

Så er det igen blevet tid til Årsmøde og Opstillingsmøde i storkredsen.

Møderne bliver afholdt 31/3-19 i Det grønne Hus, Vestergade 3C, 4600 Køge

Tidsplanen er som følger:

  • 09.00 - 09.30 Indskrivning Årsmøde
  • 09.30 - 12.00 Årsmøde
  • 12.00 - 12.30 Pause **
  • 12.30-13.00 Indskrivning Opstillingsmøde
  • 13.00-15.30 Opstillingsmøde

** Husk at tilmelde dig på AlleOs. Vi giver en bolle på klap-sammen-niveau i frokostpausen.

Denne gang er der dog enkelte ændringer i proceduren. Først og fremmest vil storkredsbestyrelsen indstille til mødet om at benytte den mulighed i de nye vedtægter der blev vedtaget på det ekstraordinære årsmøde i Aalborg d. 3. februar - om at gøre valgperioderne 2-årige istedet for 1-årige. Det betyder, at hvis man ønsker at opstille til enten Politisk Forum, Dialogråd eller storkredsbestyrelse, så kan mødet beslutte, at det er for 2 år. Valg til hovebestyrelsen er altid 2 år.

Til orientering genopstiller både Carsten Teichert, Ida Aasvang og Bine Siefert til storkredsbestyrelsen som kan bestå af 3, 5, 7 eller 9 medlemmer.

Allerede på opstillingsmødet sidste år talte vi om muligheden for ikke at opstille folketingskandidater på dette møde, såfremt der endnu ikke var udskrevet valg. Dette fordi de nuværende kandidater allerede har indgået aftaler om valgdebatter, fået trykt plakater osv. Vi mener, at det på alle måder ville være en destabilisering af teamet, hvis de skulle på valg igen så tæt på folketingsvalget. Derfor har vi ansøgt Hovedbestyrelsen om dispensation og fået tilsagn om dette.

På det ekstraordinære møde i september 2018 blev der rejst en kritik af at indkaldelsen ikke nåede alle medlemmer, fordi den blev udsendt som nyhedsbrev og ikke alle modtog nyhedsbrev. Siden er der kommet en ny mulighed, som meget gerne skulle gøre det muligt at sende til alle medlemmer. Skulle I mod forventning støde på medlemmer der ikke har modtaget denne mail (og har tjekket deres spamfilter), så skriv gerne til os.

Deadline for indsendelse af opstillingsgrundlag og forslag der skal behandles på mødet er d. 3. marts 2019. Begge dele bedes sendes til storkreds.sjaelland@alternativet.dk

Endelig dagsorden med bilag udsendes senest 17. marts 2019.

Vi glæder os til at se dig.

Grønne hilsner

Carsten T, Ida Aa, og Bine S - Storkredsbestyrelsen

Indkaldelse til Årsmøde marts 2019.pdf (137.2 KB)
Indkaldelse til Opstillingsmøde marts 2019.pdf (200.6 KB)
Opstillingsgrundlag.docx (14.5 KB)
Vedtægter 12.02.19 opdateret.pdf (485.2 KB)