Indkaldelse til årsmøde og opstillingsmøde i Storkreds København 21/3

Indbydelse til kombineret årsmøde og valg af kandidater til Folketinget, Europa-parlament, Politisk Forum og Dialogråd.

Det er en meget spændende tid i Alternativet, og du indbydes hermed til kombineret årsmøde og opstillingsmøde i Storkreds Københavns.
Storkreds København består af kommunerne København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør.

Der bliver altså mulighed for at mødes på tværs af kommunegrænser, så derfor slutter vi selvfølgelig også af med bar og fest.

Mødet foregår lørdag den 21. marts 2019 fra klokken 10-17 i Prismen ( Holmbladsgade 71, 2300 København)

Du må meget gerne tilmelde dig på alleos.alternativet.dk af hensyn til planlægning.

Foreløbig dagsorden års- og opstillingsmøde, den 21/3 2020. Københavns storkreds.

09.00 - 10.00 Indtjekning og morgenkaffe.

10.00 - 12.00. Årsmøde.

Velkomst og morgensang.

Valg af dirigenter.

Valg af referent og stemmetællere.

Beretning fra Storkredsbestyrelse

Regnskab til godkendelse

Beretning fra hovedbestyrelse ved Helene Udsen

Beretning fra Politisk Forum ved Birgitte Kehler Holst og Tobias Brems-Hulgaard

Beretning fra Dialogråd

Mulighed for behandling af forslag fra medlemmer

Eventuelt

Valg af revisor

12.00 - 13.30 Frokost

13.30 - 17.00 Valg af kandidater og ny bestyrelse.

Opstart og sang.

Gennemgang af valgprocedure til Politisk forum og Dialogråd.

Præsentation af kandidater til Politisk forum og Dialogråd.

Valg af medlemmer til Politisk forum og Dialogråd.

Gennemgang af valgprocedure samt vilkår og forventninger frem mod folketingsvalg senest i 2023 samt Europa-parlamentsvalg i 2024.

Præsentation af kandidater til bestyrelse.

Valg af ny bestyrelse.

Præsentation af kandidater til folketingsvalg og europa-parlamentsvalg.

Valg af kandidater til folketingsvalg og europa-parlamentsvalg.

17.00 - […] Bar og mad

Praktisk om opstilling til Politisk Forum og Dialogråd.

Storkredsen vælger 2 medlemmer af Politisk Forum. Politisk Forum er Alternativets politiske og strategiske udviklings- og ledelsesforum. [Tjek seneste vedtægter]

Opstillingsgrundlag til Politisk Forum på maks. 1 A4 side skal sendes til […] med “Politisk Forum” i emnefeltet senest den […]

Storkredsen vælger 1 medlem af Alternativets Dialogråd. Dialogrådet arbejder for god dialog, forebyggelse af konflikter og optræder som mægler i konflikter i Alternativet.

Opstillingsgrundlag til Dialogråd på maks. 1 A4 side skal sendes til […] med “Dialogråd” i emnefeltet senest den […].

Praktisk om opstilling som folketingskandidat og kandidat til Europa-parlamentet.

Storkredsen opstiller folketingskandidater og kandidat til Europa-parlamentet for [12/24 måneder] ad gangen. Da fokus fra Storkredsen ligger på Regionsvalget i 2021, forventes det at kandidaterne selv tager initiativ til at opbygge deres offentlige profil.

Kandidaterne accepterer endvidere, at de opstiller på en samlet kandidatliste og er villige til at opstille som kandidat på de vilkår som fremgår af kandidatløftet, se nedenfor.

Opstillingsgrundlag som folketingskandidat og kandidat til Europa-parlamentet på maks. 1 A4 side skal sendes til storkreds.kbh@alternativet.dk med henholdsvis “Folketingskandidat” og/eller “Europa-parlamentskandidat” i emnefeltet senest den 22. februar. Det skal fremgå om du ønsker at være spidskandidat for storkredsen, og det skal fremgå om du ønsker at være kandidat selvom du ikke vælges som spidskandidat for storkredsen.

Der skal vælges 12 kandidater og ud af dem vælges 2 spidskandidater. [Der vælges to spidskandidater af hvert sit biologiske køn]. Valget af spidskandidater foregår mellem dem der tilkendegiver, at de ønsker at være spidskandidater.

Spidskandidater står øverst på stemmesedlen. Hver spidskandidat står øverst i seks kredse, hvor den anden spidskandidat står som nummer 2. Kandidatlisten er efter princippet sideordnet opstilling.

Praktisk om opstilling til bestyrelsen.

[Der skal vælges mindst 5 og maksimalt 9 medlemmer af bestyrelsen.]

Opstillingsgrundlag til bestyrelsen på maks. 1 A4 side skal sendes til storkreds.kbh@alternativet.dk, og du skal forholde dig til hvordan du hidtil har været aktiv i Alternativet, samt hvordan du forestiller dig at arbejde i bestyrelsen. Opstillingsgrundlaget skal være bestyrelsen i hænde senest 7. Marts.

Alle interesserede er velkomne til at kontakte bestyrelsen for spørgsmål på storkreds.kbh@alternativet.dk