Indkaldelse til årsmøde og opstillingsmøde d.17/8

Da vi skal indkalde til årsmøde med 6 ugers varsel har vi flyttet datoen. Stedet er det samme: Skovfyrvej 33 Tornby
Tid: D. 17/8 kl.19.30
Dagsorden er i følge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere og referent(er)
  3. Bestyrelsens beretning for Kommuneforeningen
  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  5. Behandling af forslag fra medlemmerne
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Valg af revisor (er)
  8. Eventuelt

Forslag til bestyrelsen skal sendes til bestyrelsen senest 3/8. Hvis man vil stille op til bestyrelsen, skal man indsende en kort præsentation af sig selv. Forslag og præsentation vil blive sendt ud til medlemmerne inden årsmødet.

Indkaldelse til opstillingsmøde til kommunalvalget
På mødet skal vi vedtage program, finde kandidater og diskutere valgkamp
Kandidater, der vil opstille til byrådet, skal sende en præsentation til bestyrelsen inden d. 3/8. Disse præsentationer vil blive sendt ud til medlemmerne inden mødet.
På vegne af bestyrelsen
Bent H. Jørgensen