Indkaldelse til Årsmøde og Generalforsamling for Alternativet Sønderborg Lokalforening

Kære Medlemmer i Sønderborg Kommune,

Hermed indkaldelse til Årsmøde og Generalforsamling for Alternativet Sønderborg Lokalforening.

##Brunch og Årsmøde Alternativet Sønderborg
Tidspunkt: Søndag den 23. april klokken 10:00 - 14:00
Sted: Sønderborg Produktionshøjskole, Solglimt 4, 6400 Sønderborg

Kl. 10:00
Vi starter med Brunch og hygge

Kl. 11.00
Generalforsamlingen
Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referent
 3. Beretning fra bestyrelsen
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 5. Behandling af forslag fra medlemmer
 6. Valg
  a. Valg af kandidater til kommunalbestyrelse efter behov
  b. Valg af bestyrelse samt minimum 2 suppleanter
  c. Valg af revisor
 7. Eventuelt.

Herudover arbejder vi på også at få et politisk indlæg. Forslag modtages gerne!

Medlemmer, der ønsker at kandidere til bestyrelsen eller til kommunalvalget på årsmødet, skal meddele deres kandidatur senest en uge før mødet.

##Kandidat til Bestyrelsen
Vil du med i bestyrelsen, så send besked til Karsten Fyhn på email soenderborg@alternativet.dk senest den 16. april. Medsend et kort skriftlig grundlag om hvem du er og hvad du kan bidrage med.

##Kandidat til Kommunalvalget
Vil du stille op til kommunalvalget i november, så send besked til Karsten Fyhn på email soenderborg@alternativet.dk senest den 16. april. Send en opstillingsgrundlag på ca. en A4 side, hvor du præsenterer dig selv og gør rede for hvorfor du stiller op, og hvad du brænder for at bidrage med.

Du kan evt. bruge dette dokument som udgangspunkt: https://drive.google.com/file/d/0ByuJOO5QQxfrZGE4U1FVNzZXcmM/view?usp=sharing

Dokumentet kan også findes, sammen med meget andet interessant information om kommunalvalget, i Alle-Os (alleos.alternativet.dk) under menupunktet “Håndbog” og “Kommunalvalg 2017”.

##Indkomne forslag
Har du forslag du ønsker behandlet på årsmøde, så skal de sendes til Karsten Fyhn på email soenderborg@alternativet.dk senest den 16. april.

Har du spørgsmål til ovenstående så er du meget velkommen til at ringe til Forperson Karsten Fyhn, Tlf. 23461426, eller en af de andre bestyrelsesmedlemmer.

Vi glæder os til at ser jer til et godt årsmøde, hvor vi sætter holdet til fremtiden!

Vi har brug for dig, for FLERE VED MERE! - og flere kan mere!

Med venlig hilsen
Bestyrelsen, Alternativet Sønderborg