Indkaldelse til årsmøde og evt lukning af foreningen

Kære medlemmer fra Alternativet i Svendborg Kommune.

Der indkaldes til årsmøde mandag d. 24/4 kl 16.

Formålet med dette årsmøde vil være at lukke foreningen, da jeg (forpersonen Kasper Krebs) ikke længere bor i kommunen og resten af bestyrelsen er inaktiv.
Der vil være mulighed for at overdrage bestyrelsen, hvis der er medlemmer som ønsker at overtage stafetten.

Dette håber jeg meget vil ske da der er et stort potentiale i Svendborg Kommune for et godt lokalt foreningsliv. Ved seneste folketingsvalg fik Alternativet 4% af stemmerne i Svendborg Kommune, vi har tidligere fået valgt et byrådsmedlem ind og rundt omkring i kommunen spirer alternative idéer frem såsom permakulturlandbrug, forankret friskolebevægelse, stort kultur- og foreningsliv. Derudover er der stor tilflytning fra københavn fra folk som elsker naturen og vil ud af hamsterhjulet. Svendborg kan virkelig blive en Alternativ højborg!

Der vil også være et (beskedent) økonomisk grundlag at bygge videre på da sidste kommunalvalg gav os 377 stemmer, hvilket berettiger os til et økonomisk bidrag på 3.016 kr fra kommunen. Derudover er det ikke udelukket at Storkreds Fyn kan bidrage økonomisk.

Såfremt at der vil være tilkendegivelser om interesse for at bevare foreningen finder jeg et lokale i Svendborg at afholde mødet og ellers vil det være på zoom.

Man er meget velkommen til at ringe på 60 22 62 15 eller skrive på k-krebs@hotmail.com såfremt man har spørgsmål eller ønsker at vise interesse for foreningens videre eksistens.

De bedste hilsner fra Kasper Krebs

Dagsorden for årsmødet mandag d. 24/4 kl 16.

  1. valg af dirigent
  2. valg af stemmetællere og referenter
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  5. Ny bestyrelse eller Nedlukning af lokalforeningen
  6. Evt