Indkaldelse Til årsmøde og debat den 30. januar 2020

Kære medlemmer

Vi holder årsmøde i lokalforeningen Alternativet Hørsholm-Fredensborg

Den 30. januar 2020 kl. 19.00 på Kulturstationen i Humlebæk

Vi får besøg af Torsten Gejl fra Folketingsgruppen, og vi starter med oplæg og debat om Alternativets sundheds- og socialpolitik og nyt fra Folketinget, før vi går over til det ordinære årsmøde.

Årsmødet har følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent

  2. Valg af stemmetællere og referent(er)

  3. Bestyrelsens beretning for 2019

  4. Regnskab

  5. Indkomne forslag

  6. Valg til bestyrelsen

  7. Valg af revisor

  8. Eventuelt.

Der er offentlig adgang til oplægget med Torsten Gejl, mens man skal være medlem af Alternativet, for at deltage i årsmødet.

Valg til bestyrelsen
Medlemmer, der ønskes at kandidere til valg til bestyrelsen på årsmødet, skal meddele deres kandidatur ved fremsendelse af et opstillingsgrundlag til et medlem af bestyrelsen senest 4 uger før mødet (dvs. senest 2. januar).

Forslag til behandling
Medlemmer, der ønsker forslag behandlet på Årsmødet, skal have fremsendt dette til et medlem af bestyrelsen senest 3 uger før (dvs. senest 9. januar)

Ny indkaldelse med bilag
Vi fremsender en endelig indkaldelse med bilag senest 2 uger før (dvs. senest 16. januar)

Tilmelding: Svar på denne mail eller skriv til mig [sids@privat.dk]

mvh Sidsel Dyekjær
Forperson