Indkaldelse til årsmøde + Mød Jan Kristoffersen

Kære medlemmer af Alternativet på Amager

I dette nyhedsbrev får I invitation og opfordring til deltagelse i 2 lokale arrangementer i februar måned:

ÅRSMØDE TIRSDAG 19.02.19 kl. 19-21, Sundholmsvej 8

Kom og vær med til at definere fremtiden for Alternativets lokalpolitik på Amager. Bydelsforeningen lever for at skabe politiske diskussioner med Alternativets politiske kandidater og medlemmer - og sikre indflydelse i lokaludvalgene på Amager.

Vi står over for et spændende år med valg til Folketinget og Europaparlamentet, hvor Bydelsforeningen støtter op omkring Alternativets kandidater med debatter, arrangementer og plakatophængning.

Alternativet udvikler sig hele tiden, og alt efter dine interesser kan du fx engagere dig i lokalpolitiske emner og projekter, kommunikere til medlemmer og sikre at politiske kandidater kan udfolde Alternativets politik.

Bestyrelsen består af minimum 5 personer og 2 suppleanter - og der skal vælges 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter for at konstituere bestyrelsen.
Nuværende bestyrelse:
Morten Thygesen (genopstiller ikke)
Mette Rud Nielsen (genopstiller ikke)
Hanne Hilmer (genopstiller ikke)
Ane Jette Thomsen (genopstiller ikke)
Ida Nielsen
Bodil Nissen (suppleant)
Uffe Meulengracht (suppleant)

Det er ikke et krav, men I må meget gerne tilmelde jer på amager@alternativet.dk

Vi byder på te/kaffe, kage og frugt

Vi ses :slight_smile:

DAGSORDEN:
i. Valg af dirigent og referent.
ii. Beretning fra bestyrelsen.
iii. Fremlæggelse af årsregnskab og budget til godkendelse.
iv. Indkomne forslag
v. Valg af bestyrelsen
vi. Valg af revisor
vii. Eventuelt.

MØD JAN KRISTOFFERSEN, alternativets kandidat til både EU-og folketingsvalget TIRSDAG 12.02.19 kl. 19-21, Sundholmsvej 8

Emnet er det forestående EU-valg 25. maj. Først spiser vi dejlig suppe og hjemmebagte flutes sammen. Herefter vil Jan holde et oplæg om klima og system ændringer, mere konkret vil han komme ind på handelsaftaler, skat, finanssektoren, landbrugsstøtte, demokrati, teknologisk udvikling og de udfordringer, det giver. Der skulle hermed være lagt op til både spørgsmål og forhåbentlig en livlig debat!

Vi håber på en både spændende og hyggelig aften, hvor vi alle bliver lidt klogere og inspirerede i forhold til et grønnere og mere menneskeligt fællesskab i Europa.

Tag gerne en nabo eller ven med til mødet. I bedes tilmelde jer på amager@alternativet.dk - helst et par dage inden, så vi ved nogenlunde hvor mange vi bliver.

Pris: 25 kr. for suppe, flutes og en øl, vand eller et glas vin, som kan betales ved mødet.

Gode og grønne hilsner

Bydelsforeningen Alternativet Amager