Indkaldelse til årsmøde i Sydjyllands Storkreds

Dagsorden iflg. vedtægter:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere og referenter

3. Bestyrelsens beretning for storkredsen

4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

5. Rapportering fra medlemmer af råd og udvalg

6. Behandling af forslag fra medlemmerne

Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være fremsendt til bestyrelsen senest d. 29. februar 2020.
Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være stillet af en gruppe på minimum 3 medlemmer af Storkredsen.

7. Valg til bestyrelsen

På valg er:

  • Linda van Asperen, forperson - genopstiller ikke
  • Rasmus Raun, næstforperson - genopstiller ikke
  • Karsten Fyhn, Kasserer - genopstiller ikke
  • Bo Christensen - genopstiller ikke
  • Torben Nicolaisen - genopstiller
  • René Aalling Jensen - genopstiller ikke
  • Ane Line Søndergaard - genopstiller ikke
  • Mette Anthony Larsen - genopstiller ikke

Medlemmer, der ønsker at kandidere til valg på årsmødet, skal meddele deres kandidatur senest d. 29. februar 2020 ved indsendelse af et opstillingsgrundlag på max 1 A4 side (i PDF format) til storkreds.sydjylland@alternativet.dk

8. Valg af revisor

9. Eventuelt

Praktiske oplysninger

Årsmødet afholdes i Huset i Give
Lørdag d. 28. marts 2020 kl. 10-12.30
Sted: Huset, Rådhusbakken 9, 7323 Give.
Medbring: Eget krus/kop/glas
Der vil være kaffe, te og vand, samt snacks. Kagedonationer modtages med kyshånd!