Indkaldelse til årsmøde i Storkreds Sydjylland den 18. marts

Du er inviteret til årsmøde i Storkredsen ved Gunhild Hjortsø Kristensen, Baunegårdsvej 37, 7000 Fredericia den 18. marts 2023 kl. 17:00 til vi ikke gider mere!

Storkredsen er vært ved noget god take-away – Det er også nødvendigt, når vi inviterer til kl. 17!
Du må gerne melde dig til her:

Det er gratis, men vi vil gerne vide hvor mange der kommer

Christina_Olumeko_500

Vi har fået Christina Sade Olumeko til at kigge forbi. Christina er folketingsmedlem for Alternativet, hvor hun er ordfører for:
• Demokrati
• Transport
• Ungdomsuddannelser
• Minoriteter (LGBT+ og etniske minoriteter)
• Finanspolitik
• Skattepolitik
• Pengepolitik

Hun vil fortælle om hvordan det er at være folketingsmedlem som meget ung. Vi glæder os til at høre hende!

Dagsordenen for årsmødet er:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referenter
 3. Bestyrelsens beretning for storkredsen
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 5. Rapportering fra medlemmer af råd og udvalg: Politisk Forum,
  Ombudsråd, Konfliktmæglingsråd.
 6. Behandling af forslag fra medlemmerne
 7. Valg til bestyrelsen - Torben, Edvard, Ida,Gunhild og Gurli modtager genvalg
 8. Valg af revisor – Pernille tager ikke mod genvalg
 9. Eventuelt

Fra vedtægterne:
Stk. 4 Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være fremsendt til
bestyrelsen senest fire uger før mødets afholdelse
Stk. 5 Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være stillet af en gruppe på
minimum 3 medlemmer af Storkredsen
Stk. 6 Medlemmer, der ønsker at kandidere til valg på årsmødet, skal meddele
deres kandidatur senest 4 uger før mødet ved indsendelse af et
opstillingsgrundlag.
Stk. 7 Alle forslag og kandidaters opstillingsgrundlag skal udsendes til
medlemmerne senest to uger før mødets afholdelse

Med venlig hilsen

Alternativet Storkreds Sydjylland