Indkaldelse til Årsmøde i Storkreds Fyn

Kære medlemmer på Fyn,

Det er atter blevet tid til årsmøde for Alternativets medlemmer i Storkreds Fyn. Alternativets organisation er ved at være ovre den tumulte opstartstid, og vi bevæger os imod mere konforme tider, hvor der bliver mere tid til at fokusere på politik fremfor opbygning af orgaisationen. Men helt udenom justeringer af processer kommer et politisk parti nok aldrig - og heldigvis for det. Demokratiet ligger jo netop i partimedlemmernes løbende mulighed for at få medindflydelse på de interne processer. Denne indflydelse får man helt konkret ved at deltage i diverse årsmøder og opstillingsmøder.

Gør jeres indflydelse gældende - deltag i demokratiet - kom og vær med på årsmødet for Storkreds Fyn Lørdag d. 30 September i Svendborg. Indkaldelse med nærmere information finder I nederst i denne mail. Vær opmærksom på de vigtige tidsfrister, som skal overholdes, hvis du påtænker at stille op til hhv. bestyrelsen eller til Politisk Forum eller hvis du ønsker at indsende forslag.

Der er også et andet vigtigt arrangement, som vi gerne vil gøre opmærksom på, når nu vi har jeres opmærksomhed:

D. 22. August afholdes der et politisk laboraturium i Odense under overskriften:

“En ny vision for velfærdsarbejdspladserne i kommuner og regioner”

Tirsdag d. 22. August kl 18.30-12.30
Sted: Alternativets lokaler i Nørregade 71, 2 th, 5000 Odense
Tilmelding pr. mail til Tine Busk på: tine.busk@alternativet.dk

Oplægget til dette POLA (Politisk Laboratorium) finder i via dette link: AlleOs // Alternativet

Vi håber at se rigtig mange friske Alternativister til begge disse vigtige arrangementer.

Mange Grønne hilsener
Storkreds Fyns bestyrelse

Indkaldelse til (Å)rsmøde i Storkreds Fyn

Lørdag d. 30 sep. fra kl. 14-17.30 ses vi igen, når vi holder Årsmøde på Kammerateriet, Frederiksøen i 5700 Svenborg!

Hvad skal der ske?

En opfordring til at kandidere: Vi har brug for flere dedikerede folk til bestyrelsen i storkredsen, da flere nuværende bestyrelsesmedlemmer ikke genopstiller. Derfor håber vi meget, at nogen af jer greendreamers har lyst og mod til at stille op. Det er faktisk på en gang en både spændende, lærerig og hyggelig instans at være en del af - så giv det lige en overvejelse :slight_smile:

Vi skal også have valgt et medlem til Politisk Forum samt en suppleant frem til opstillingsmødet i marts 2018, hvor der igen er valg til Politisk Forum grundet vedtægtsændringer fra landsmødet i Odense i Maj. Storkreds Fyn har pt. kun et medlem i Politisk Forum. Så her har vi også brug for nogle friske folk.

Valg til bestyrelse og Politisk Forum
Medlemmer som ønsker at kandidere til bestyrelsen og/eller Politisk Forum skal meddele deres kandidatur senest. lør. d. 16 sep.

Indkomne forslag
Forslag, som ønskes behandlet på Årsmødet skal indsendes senest lør. d. 2 sep. Hvert forslag skal stilles af minimum 2 medlemmer.

Stiller du op? Eller har du et forslag?
Så send det fluks pr. mail til Bente Kjær: bente.kjaer@alternativet.dk

Alt det praktiske

Det formelle møde
Du skal være medlem for at deltage i den formelle del af årsmødet. Dørene åbnes for indskrivning kl. 13. Du skal møde senest kl. 13.45.

Fællesspisning og fest
Efter det formelle møde er der fællesspisning og efterfølgende fest. Der er plads til 100 spisende gæster, mens der til festen er plads til mange flere. familie og venner er hjertens velkomne til at deltage i festlighederne efter det formelle møde. Vi byder op til dans, og håber at se så mange som muligt til en dejlig aften med hygge, dans og hoftesving.

Tilmelding til årsmødet
Tilmelding til Årsmødet og betaling foregår via Billetto:
Alternativet Storkreds Fyn Årsmøde | Billetter | Svendborg | Andet | Billetto — Denmark

Dagsorden og kandidaturer
Senest to uger før Årsmødet vil I modtage dagsorden, indkomne forslag og oplyses hvem der kandidaturer til bestyrelsen og Politisk Forum.