Indkaldelse til Årsmøde i Odense

Kære Alternativist i Odense

Vi indkalder hermed til Årsmøde. Datoen er mandag den 16. marts 2020 mellem 17 - 20, lokation følger.

Den vedtægtsbestemte dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referent(er)
 3. Bestyrelsens beretning for Kommuneforeningen
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg til bestyrelsen
 7. Valg af suppleanter
 8. Valg af revisor (er)
 9. Eventuelt

Punkter ud over de vedtægtsbestemte:

 • Fællesspisning
 • Indlæg (mere info følger)
 • Vores byrod Abdirashid Abdi vil fortælle om hans hverdag.

Regler for årsmødet:

Stemmeret for nyindmeldte opnås 14 dage efter kontingentbetaling.

Forslag der ønskes behandlet på Årsmødet, skal være modtaget - helst fremsendt digitalt via mail - af Tillidsgruppen senest to uger før Årsmødets afholdelse, dvs søndag d. 1. marts kl 24. Alle fremsendte forslag skal have min. 2 navngivne stillere blandt kommuneforeningens medlemsgruppe. Forslagene vedhæftes en kort argumentation.

Medlemmer, der ønsker at kandidere til Tillidsgruppen skal meddele Tillidsgruppen deres kandidatur - helst fremsendt digitalt via mail- senest to uger før Årsmødets afholdelse, dvs søndag d. 1. marts kl 24. Meddelelsen vedhæftes en skriftlig præsentation m. foto (max en A4 side). Hvis en digital videopræsentation foretrækkes (max 2 min.) fremsendes et link til denne, sammen med meddelelsen.

Alle rettidigt indkomne forslag, samt liste over kandidater, udsendes - med henholdsvis argumentation og præsentationer - til medlemmerne, senest en uge før Årsmødets afholdelse.

Det blev ved sidste ordinære Årsmøde vedtaget at strække valgperioden for tillidsvalgte i Odense Kommuneforening. Tillidsgruppen foreslog valg af 4 medlemmer over 24 måneder, men ved det konstituerende møde efter sidste ordinære Årsmøde marts 2019 er, jf. referatet, 5 valgt til en 24 måneders periode: Peer, Dan, Jonas, Mads og Janne.

Siden blev der indkaldt til ekstraordinært årsmøde i oktober 2019 grundet Peer Lochers ønske om udtrædelse af tillidsgruppen. Her blev Fabian Munkholm Davidsen og Rasmus Guldbrandt Lindstrøm valgt ind men referatet fra konstitueringsmødet fortæller desværre ikke om de blev valgt for 12 eller 24 måneder. Både Fabian og Rasmus er efterfølgende begge udtrådt af tillidsgruppen, det samme er Jonas Kærvang. Ved Fabians udtræden er Dan Eskekilde indtrådt som forperson.

Dan Eskekilde (forperson), Mads Schjerbech (kasserer) og Janne Høgshøj er stadig valgt for en 24 måneders periode, men Janne har tilkendegivet at hun ønsker at trækker sig.

Det betyder at vi på dette årsmøde skal vælge 2 TG-medlemmer for 24 måneder og 3 TG-medlemmer for 12 måneder.

Suppleanter, revisor m.m. vælges altid for 12 måneder.

Du opfordres hermed til at stille op til valg til vores Tillidsgruppe (bestyrelse).

I så fald må du meget gerne sende os et par ord om hvem du er og hvad du brænder for, til odense@alternativet.dk

Opstillingsmøde:

Vi skal i gang med forberedelserne til kommunalvalget i 2021, derfor ønsker Alternativet Odense at indkalde til opstillingsmøde. Opstillingsmødet skal indkaldes med mindst seks ugers frist. Opstillingsgrundlag for kandidater skal være afleveret til bestyrelsen tre uger forud for opstillingsmødet, og sendes videre til medlemmerne senest to uger før mødet.

Alternativet Odense ønsker derfor at invitere til opstillingsmøde onsdag den 25. marts kl 17 - 18.30, lokation følger. Medlemmer, der ønsker at kandidere til kommunalvalget skal meddele Tillidsgruppen deres kandidatur - helst fremsendt digitalt via mail - senest tre uger før opstillingsmødets afholdelse, altså den 4. marts. Meddelelsen vedhæftes en skriftlig præsentation m. foto (max en A4 side). Hvis en digital videopræsentation foretrækkes (max 2 min.) fremsendes et link til denne, sammen med meddelelsen.

Forslag, opstillingsgrundlag samt tilmelding til både Årsmøde og Opstillingsmøde skal ske via odense@alternativet.dk

De grønneste hilsner

Alternativet Odense

I har indkaldt til opstillingsmøde onsdag den 25. marts, Lidt uheldigt, da der er byrådsmøde på det tidspunkt.
Abdi er forhindret på det tidspunkt - ligesom alle, der er interesserede i at opstille, sandsynligvis også følger med i byrådsmøderne.