Indkaldelse til Årsmøde i Helsingør Lokalforening

Kære Medlem af Alternativet Helsingør,

Det er endelig indvarslet forår efter den vådeste vinter - og dermed tid til Årsmøde i lokalforening Helsingør. Det ønsker vi at holde**:**

Onsdag den 17. april, 2024 i Stengade 51, E, 2. sal i industrifondens lokaler i Helsingør, fra kl. 17-19.00 (samme sted som sidst).

Vi vil gerne invitere jer til årsmøde, som kommer til at kredse omkring nogle af de ting vi har været aktive med i den seneste tid; Havmiljø og kystsikring.

Sidste år havde vi besøg af Thomas Kock, fra C, der fortalte om at være løsgænger i byrådet, efter han trak sin støtte til de Konservative. Et spændende vidnesbyrd fra og om byrådet.

I år har vi inviteret Frank Eskelund, der er forsker, og står bag etableringen af Hunderevet (i Hundested), som vil tale om stenrev / kystsikring, hvilke initiativer der er og hvordan vi får dem båret frem,og Helene Brydensholt, vil være til rådighed for spørgsmål til arbejdet på Christiansborg.

Vi skal beklage den sene indkaldelse, og høre om der er indvendinger fra jer som modtager på den forsinkelse det betyder, at vi på årsmødet skal godkende, at vi ikke afholder årsmødet i overensstemmelse med vedtægterne (i marts) og årsmødet skal tilkendegive, hvorvidt årsmødet er rettidigt indkaldt (6 uger) således at årsmødet er legitimt og har et mandat).

Vi skal igennem følgende punkter:

  • Valg af dirigent
  • Valg af Referent
  • Godkendelse af Dagsordenen
  • Bestyrelsens / forpersonens beretning.
  • Kystsikring og havmiljø /v. Frank Eskelund, havforsker og biolog.
  • Om Å på Christiansborg , / v. Helene Brydensholt.
  • Regnskab
  • Bestyrelsens sammensætning / valg . Vi håber og ønsker at nogen med tid og lyst vil stille op til bestyrelsen og være med til at forme retningen for vores lokale arbejde, ved sende et kort opstillingsgrundlag (5-10 linjer) om hvem du er og din interesse i at være en del af bestyrelsen i Å Helsingør, som sendes til enten mortengreve@gmail.com, eller mail@dittekanstrup.dk senest 4 uger [3/4-24]. Jvf. vedtægternes Stk. 7 vil alle forslag og kandidaters opstillingsgrundlag blive udsendt til medlemmerne senest to uger før mødets afholdelse.
  • Kommunalvalget i efteråret 2025.
  • Evt.

Vi håber du har lyst til at lytte med og tale lokale sager og i det hele taget hygge og tale om Alternativet.

Du er velkommen til at foreslå emner til evt. indtil 1/4, 24

Vel mødt.
Morten, forperson