Indkaldelse til årsmøde i bydelsforeningen Alternativet Vanløse-Brønshøj

Indkaldelse til årsmøde for Bydelsforeningen Alternativet Vanløse-Brønshøj
Tid: ONSDAG 28. februar 2018 kl.19-21
Sted: Medborgerhuset Pilegården, Brønshøj (lige bag torvet), Lokale 7
Kl.19 Medlem af Folketinget, Torsten Gejl, kommer og fortæller om Alternativets arbejde på
tinge lige nu!
Kl.20 Ordinær generalforsamling begynder

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Beretning fra bestyrelsen ved Malene Michelsen (forkvinde)
 3. Fremlæggelse af årsregnskab og budget til godkendelse (revision: Michael Hoff).
 4. Indkomne forslag:
  a. Bydelsforeningens vedtægter opdateres til Alternativets standardvedtægter for
  bydelsforeninger (der erstatter de oprindelige fra 2016).
  b. Indkomne forslag skal ifølge de gældende vedtægter være bestyrelsen i hænde
  senest onsdag 14. februar 2018.
 5. Valg til bestyrelsen:
  a. Finn Matthiesen (kasserer) og Aksel Stokholm fortsætter endnu et år i bestyrelsen.
  b. Nuværende bestyrelsesmedlemmer der ikke genopstiller: Malene Michelsen,
  Vibeke Thygesen, Adam Lajtoch-Rosschou (fraflyttet) og Ishan AdHikari (fraflyttet).
  c. Jævnfør vedtægterne skal der således vælges mindst ét nyt bestyresesmedlem –
  og meget gerne tre nye medlemmer - til bestyrelsen for de næste to år.
 6. Valg til revisor.
 7. Eventuelt.
  Har du forslag til vedtagelse på generalforsamlingen, er du interesseret i at deltage i
  bestyrelsesarbejdet i bydelsforeningen eller bare har spørgsmål, er du meget velkommen til at
  kontakte os pr. mail (vanloese-broenshoej@alternativet.dk), eller skrive til os via AlleOs.