Indkaldelse til årsmøde i Alternativets lokalforening med besøg af Københavns kulturborgmester

Kære medlem

Lørdag den 7. november afholder Lokalforening Helsingør sit årsmøde på Café Chaplin kl 13 til 17:00. Vi får desuden besøg af Franciska Rosenkilde, Københavns kulturborgmester for Alternativet samt nyudnævnt ordfører for kultur, ligestilling, landbrug og fødevarer.

Efter årsmødet vil du få mulighed for at deltage i en workshop om Alternativets lokalpolitik, hvor du dels kan høre om de fælles valgemner, dels løfte de sager, som du synes er vigtige.

Foreløbig tidsplan:
Velkomst og indtjekning kl 12:45 til 13:00
Oplæg ved og samtale med Franciska Rosenkilde kl 13:00 til 14:15
Årsmødet afvikles kl 14:15 til 15:30
Workshop kl 15:30 til 16:45
Opsamling og tak for idag kl 16:45 til 17:00

Dagsorden for årsmødet:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere og referent
  3. Bestyrelsens beretning for Kommuneforeningen
  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  5. Behandling af forslag fra medlemmerne
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Valg af revisor (er)
  8. Eventuelt

Hvis du har et forslag, som årsmødet skal behandle, skal det være fremsendt til bestyrelsen senest den 10. oktober. Forslaget skal have mindst 3 stillere fra kommuneforeningen.

Hvis du har lyst til at blive en del af bestyrelsen, skal du meddele dit kandidatur senest den 10. oktober ved at indsende et opstillingsgrundlag (fortælle hvem du er, og hvorfor du vil stille op til bestyrelsen).

Du tilmelder dig årsmødet, fremsender forslag og kandidatur ved at skrive til helsingoer@alternativet.dk

Vi glæder os til at se dig :slight_smile:

Kærlig hilsen bestyrelsen
Helene, Bina, Ditte og Morten

1 Synes om