Indkaldelse til årsmøde i Alternativet Syddjurs

Kære alle

Hermed indkaldelse til årsmøde d.19.april kl.17.30-20.30.

Årsmødet starter med fællesspisning og der er derfor tilmelding AlleOs // Alternativet
Programmet er som følger:

Fællesspisning kl.17.30-18.30. Tilmelding her på eventet eller på syddjurs
@alternativet.dk

“Hvad sker der på Christiansborg? Hvordan arbejder Folketingsgruppen som opposition?”. Kl.18.30-19.00. Der arbejdes på at få et folketingsmedlem til at deltage digitalt.

Årsmøde kl.19-20.30.

Dagsorden til årsmødet er efter vedtægterne følgende:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere og referent(er)
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  5. Behandling af forslag fra medlemmerne
  6. Valg til bestyrelsen. På valg er Sarah Roued Thomsen og Thomas Quist Mortensen. Ingen af dem genopstiller.
  7. Valg af revisor (er)
  8. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være fremsendt til bestyrelsen senest fire uger før mødets afholdelse. Fremsendes på syddjurs@alternativet.dk

Alle forslag udsendes til medlemmerne senest to uger før mødets afholdelse.

Som I kan se så har vi to bestyrelsesmedlemmer som ikke genopstiller og vi har derfor brug for nogle nye. Hvis I er interesserede eller har spørgsmål så kontakt os endelig i bestyrelsen!

Vi håber at se jer alle.

Mvh
Bestyrelsen