Indkaldelse til årsmøde i Alternativet Syddjurs

Kære medlem af Alternativet Syddjurs,
Vi håber, du har lyst til at komme til årsmøde i vores lokalforening
Årsmødet foregår mandag den 8. april 2019 kl 19.00 og finder sted på Porskærsvej 8 i Knebel (i skolehavernes store drivhus, så medbring en varm trøje).
På årsmødet vil vi dels invitere til en debat med vores byrådsmedlem, Mette Foged, og dels holde generalforsamling. Der vil også være noget godt til ganen, samt blot mulighed for at være sammen og fejre vores forening.

Debat med Mette Foged:
Benyt lejligheden til at stille det spørgsmål du lige brænder for til vores byrådsmedlem Mette Foged. Det kan være om året der er gået, fremtidige drømme for Syddjurs, en konkret politisk sag eller hvad som helst andet, du har lyst til at få svar på.
Send spørgsmålene på mefog@syddjurs.dk senest lørdag d.6.april, så hun har en chance for at give det bedst mulige svar.

Dagsorden for generalforsamling i Alternativet Syddjurs 2019
Indkaldelsen er sket i referatet af mødet den 28/1 2019, der blev sendt ud til foreningen medlemmer.

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referent(er)
 3. Bestyrelsens beretning for Kommuneforeningen
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 5. Behandling af forslag fra medlemmerne.
  Forslag skal være bestyrelsen i hænde minimum 4 uger i forvejen og have mindst to medlemmer som stillere.
 6. Valg til bestyrelsen
 7. Valg af revisor (er)
 8. Eventuelt
  For spørgsmål kontakt foreningens kasserer Kenneth Degnbol, kennethdegnbol@gmail.com, 20784708 eller skriv på fb.