Indkaldelse til årsmøde i Alternativet Sønderborg

Årsmøde

Alternativet Sønderborg indkalder hermed til årsmøde i Alternativet Sønderborg
Sted: Økosamfundet Soleng, Skeldevej 23-25, Gammelgab, 6310 Broager
Tid: Søndag den 22. april 2018, kl. 10.00 - 14.00

Vi starter kl. 10.00 med Brunch, derefter er der Generalforsamling og rundvisning på Soleng.

10.00 Brunch - sammenskudsgilde, hvor vi selv tager mad og drikke med, hvis du tager noget med, så giv gerne besked, så vi ikke tager det samme med!
11.00 Generalforsamling
efter generalforsamling er der rundvisning på Soleng

Dagsorden for Generalforsamling

  1. Valg af dirigent
  1. Valg af stemmetællere og referent(er)
  1. Bestyrelsens beretning for Kommuneforeningen
  1. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  1. Behandling af forslag fra medlemmerne
  1. Valg til bestyrelsen og suppleanter
  1. Valg af revisor (er)
  1. Eventuelt

Valg til bestyrelse

Hvis du har lyst, så vil jeg meget gerne opfordre dig til at stille op til bestyrelsen. Vi har brug for frisk blod og nye ideer! Evt. kan du nøjes med stille op som suppleant, det er knapt så forpligtende, men du kan som suppleant suge til dig, og se om det er noget for dig til næste år. Du er meget velkommen til at kontakte undertegnede, hvis du har spørgsmål eller bare gerne vil have en snak.

Vil du stille op til valg til bestyrelse, så skal du senest 2 uger før (dvs. senest søndag den 8. april) give besked til undertegnede og indsende et kort opstillingsgrundlag til soenderborg@alternativet.dk

Opstillingsgrundlaget skal være et par linier om hvem du er, og hvorfor du gerne vil stille op.

Økosamfundet Soleng

Efter generalforsamlingen tager beboerne på Soleng over, og viser rundt og fortæller om Soleng. Det er meget spændende og du kan læse mere om det her: okosamfundet-soleng.dk

Kørsel

Har du brug for et lift for at kunne komme ud til Soleng, så kontakt undertegnede, så finder vi ud af noget samkørsel.

Medlemsmøde 16. april 2018

Vi holder et medlemsmøde den 16. april med forberedelse til årsmødet. Medlemsmødet holdes i Høruphav i Knøs Gård lokale 1 (ved biblioteket) den 16/4 kl. 19.
Vil du gerne høre mere om, hvad vi laver i bestyrelsen, så har du chancen her!
Der vil også være orientering om forskellige samarbejder vi er på vej ind i. I Sønderborg snakker vi samarbejde med Enhedslisten og SF. Vi snakker også sammen med lokalforeningen i Aabenraa og samarbejde med Die Grünen i Slesvig-Holsten.

Der sker mange spændende ting, så kom og vær med!

Citat fra Alternativets Manifest

“ALTERNATIVET ER NYSGERRIGHED efter at udvikle vores lokalsamfund, byer og nationer. Vi vil selv tage vare på økonomien og de demokratiske beslutninger. På vores arbejdspladser og i de lokalområder, hvor vores liv leves. Uden at miste det globale udsyn og ansvaret for at finde fælles løsninger sammen med vores naboer. Også dem, der bor på den anden side af kloden.”

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
v/ Karsten Fyhn
Forperson
Email: soenderborg@alternativet.dk
Tlf.: 23461426