Indkaldelse til årsmøde i Alternativet Rudersdal 3. oktober 2018 kl. 19-21

ALTERNATIVET RUDERSDAL

Kære Medlemmer

Hermed indbydes til årsmøde i Alternativet Rudersdal

Mødes afholdes onsdag den 3. oktober kl. 19-21 i Glassalen, Idrætscenteret, Stationsvej, Birkerød

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere og referent.
 3. Bestyrelsens årsberetning for lokalforeningen.
 4. Fremlæggelse af regnskab for 2017 til godkendelse.
 5. De opdaterede vedtægter for Alternativet Rudersdal
 6. Politisk oplæg ved folketingskandidaterne
  Vi har foreløbigt tilsagn fra Christian Poll, Theresa Scavenius og Bina Seff
 7. Behandling af forslag fra medlemmer.
 8. Valg af:
  a. Lokalforeningens bestyrelse
  b. Ekstern revisor
  c. Et medlem af kredsbestyrelsen
  d. Et medlem af kandidatudvalget i kredsen. (valg af Folketingskandidater og regionsrådskandidater)
 9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være fremsendt til bestyrelsen v. Ejvind Slottved, eslottved@gmail.com senest tirsdag d. 18. september.

Medlemmer, der ønsker at kandidere til bestyrelsen, skal meddele deres kandidatur til bestyrelsen v. Ejvind Slottved, eslottved@gmail.com senest tirsdag d. 18. september.

Stk. 6. Årsberetning, vedtægter, regnskabet og alle modtagne forslag udsendes til medlemmerne senest 26. september

Vi håber at se rigtig mange

Med venlig hilsen
Bestyrelsen