Indkaldelse til Årsmøde i Alternativet Lolland søndag d. 15. marts

Alternativet i Guldborgsund og Lolland har talt om at fusionere, da der ikke rigtig er medlemskræfter i Lolland til at opretholde en forening. Derfor indkalder vi til møde søndag d. 15. marts hos Ulla Munksgaard, Hovbøllevej 4, 4880 Nysted med først separate årsmøder for de to foreninger og senere et fællesmøde for en stiftelse af Alternativet Lolland-Falster:

Alternativet Lolland holder årsmøde kl. 13:00-14:00

Alternativet Guldborgsund holder årsmøde kl. 14:00-15:00

Alternativet Lolland-Falster holder stiftende årsmøde kl. 15:15-17:00

Forslag til behandling på årsmødet skal være bestyrelsen i hænde senest 16. februar 2020.
Opstillingsgrundlag for kandidater til bestyrelsen skal være bestyrelsen i hænde 23. februar 2020.
Regnskab, dagsorden og opstillingsgrundlag, samt forslag og vedtægter for den nye forening Alternativet Lolland-Falster udsendes senest 1. marts 2020.

Såvel forslag som opstillingsgrundlag sendes til Ulla Munksgaard på mailadressen lolland@alternativet.dk

Vi håber inderligt, at en sammenlægning af Lolland og Guldborgsund skaber rum for flere initiativer og aktivister, der nu ikke skal lave et kedeligt bestyrelsesarbejde, men kan få støtte til politiske ideer. Kom gerne til årsmødet og giv dit besyv med.
:green_heart: Ulla