Indkaldelse til årsmøde i Alternativet Glostrup

Kære medlem af Alternativet i Glostrup

Hermed en invitation til dette års årsmøde/generalforsamling, som finder sted onsdag den 25. april 2018 kl 1900 i mødelokale 5 i Glostrup Fritidscenter (svømmehallen). Der vil blive serveret te, kaffe, sodavand og kage.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere og referent og registrering af fremmøde.
 3. Beretning fra bestyrelsen.
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og budget til godkendelse og fastlæggelse af lokalt kontingent.
 5. Behandling af forslag fra medlemmer.
 6. Valg af bestyrelse og suppleanter. Bestyrelsen består af mindst 3 og højst 5 medlemmer. Medlemmerne vælges for 2 år af gangen. Ved den første ordinære Generalforsamling efter stiftelsen er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg. De kan genvælges. Rækkefølgen findes ved lodtrækning. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter valget og meddeler generalforsamlingen.
  Der vælges op til 2 suppleanter (de rangeres efter stemmetal) såfremt der er kandidater.
 7. Valg af udvalgsmedlemmer
 8. Valg af kandidater til Kommunalbestyrelsen
 9. Ændring af vedtægter
 10. Valg af ekstern revisor
 11. Eventuelt – herunder ikke forslag til afstemning.

Vel mødt
Bestyrelsen for Alternativet Glostrup