Indkaldelse til årsmøde i Alternativet Esbjerg og Fanø

Kære dejlige medlem! :slight_smile:

Det er os en udsøgt fornøjelse at indkalde til årsmøde i lokalforeningen.
Mødet finder sted den 14. marts 2018 kl: 19:00 i Ovenlyssalen på Esbjerg Museum (indgang fra Torvegade, da udstillingerne er lukket på dette tidspunkt).

Mødet bliver lidt specielt, da vi i bestyrelsen har besluttet at dele os, så vi fremover bliver én forening for Esbjerg kommune og en anden for Fanø. Dette skyldes at vi efter valget står i to, kan man vist roligt sige, vidt forskellige situationer i de to kommuner, og vi er enige om at kræfterne vil kunne målrettes bedre ved en deling.
Planen er at denne forening fortsætter som lokalforening for Esbjerg kommune, medens der vil blive oprettet en sprit ny forening på Fanø.

Derfor kunne vi også godt bruge nogle friske kræfter til bestyrelsen, så hvis du er frisk på at tage en tørn, så skal vi senest 1. marts have et lille skriv fra dig, hvor du lige kort fortæller lidt om dig selv.

Kunne du godt tænke dig at lave noget aktivt, men ikke lige bestyrelsesarbejde, så vil vi også meget gerne høre fra dig! Vi har selv lidt tænkt på en event/arrangementsgruppe og en politikudviklingsgruppe, men vi er meget åbne for flere forslag - Sidder i 5 eller 10 musikere derude, kan vi sågar lave en musikgruppe! :). Mulighederne er uendelige.

Vi regner med at slutte mødet med lidt til ganen, og en hyggelig afsked mellem de to foreninger.

Alle medlemmer kan deltage på årsmødet. Alle fysisk fremmødte medlemmer har stemmeret.
Dagsorden for årsmødet:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere og referent
  3. Bestyrelsens beretning for Kommuneforeningen
  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  5. Vedtægtsændringer
  6. Behandling af forslag fra medlemmerne
  7. Valg til bestyrelsen
  8. Valg af revisor (er)
  9. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være fremsendt til bestyrelsen senest tre uger før mødets afholdelse.

Forslag der ønskes behandlet på årsmødet skal være stillet af en gruppe på minimum 4 medlemmer af Kommuneforeningen.

Medlemmer, der ønsker at kandidere til valg på årsmødet, skal meddele deres kandidatur senest 2 uger før mødet ved indsendelse af et opstillingsgrundlag. (Dette gælder alle også den siddende bestyrelse).

Alle forslag og kandidaters opstillingsgrundlag udsendes til medlemmerne senest to uger før mødets afholdelse.

På bestyrelsens vegne
Steen T. F. Jensen - forperson.