Indkaldelse til årsmøde for lokalforeningen Faxe-Stevns

Kære medlemmer i Faxe og Stevns

Hermed sendes den formelle indkaldelse til lokalforeningens årsmøde, som vi var nød til at aflyse i foråret.

Mødet holdes sandsynligvis som online møde, men vi afventer lige den aktuelle situation og vurderer mulighederne for et fysisk møde, når vi nærmer os datoen.

:seedling: :microbe: :leaves: :turtle: :lizard: :shamrock: :crocodile: :herb: :parrot: :green_heart:

**Årsmødet afholdes **
Søndag, den 20. september 2020, kl. 16 - 18

:seedling: :microbe: :leaves: :turtle: :lizard: :shamrock: :crocodile: :herb: :parrot: :green_heart:

Foreløbig dagsorden:
1 Valg af dirigent (Bestyrelsen forslår Jan Allan Andersen, forperson Alternativet Næstved)
2 Valg af stemmetællere og referent(er)
3 Bestyrelsens beretning
4 Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
5 Behandling af forslag om opløsning af lokalforeningen og blive del af områdeforeningen Alternativet Storstrøm.
6 Evt. valg af bestyrelse (eller en kontaktperson, der kan opretholde driften af foreningen inden
7 Eventuelt

Mange grønne hilsner

p.b.v.

Kirsten